De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gewijzigde Drank-en Horecawet, een glaasje meer of minder?

Een 'nuchtere' kijk op de gewijzigde Drank-en Horecawet en de veranderingen voor team Handhaving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gewijzigde Drank-en Horecawet, een glaasje meer of minder?

Een 'nuchtere' kijk op de gewijzigde Drank-en Horecawet en de veranderingen voor team Handhaving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gewijzigde Drank-en Horecawet treedt 1 januari 2013 in werking. Het doel van dit onderzoek is geweest om de gewijzigde Drank-en Horecawet te bestuderen. Op basis van dit onderzoek wordt het team Handhaving van de gemeente Roosendaal informatie, conclusies en aanbevelingen verschaft betreffende de gewijzigde Drank-en Horecawet. Zodoende zal het team Handhaving op een deugdelijke wijze voorbereid zijn op de inwerktreding van deze wet, wat de toekomstige handhaving en het toezicht daarop ten goede zal komen. Middels het onderzoek is team Handhaving er achter komen wat er werkelijk qua bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkzaamheden gaat veranderen wanneer de gewijzigde Drank-en Horecawet in werking treedt. De gewijzigde Drank-en Horecawet biedt de gemeente meer mogelijkheden om alcoholgebruik onder jongeren op lokaal niveau aan te pakken. Zo krijgt de gemeente de bevoegdheid om in een verordening de toegangsleeftijden te koppelen aan de sluitingstijden en prijsacties te verbieden. Daarnaast is er een sanctie in de gewijzigde Drank-en Horecawet opgenomen die het mogelijk maakt om supermarkten een tijdelijk alcoholverkoopverbod op te leggen. Tot slot komt er ook een strafbaarstelling voor 16-minners die alcoholhoudende drank aanwezig hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen.
Voor de handhaving van bepalingen van de Drank-en Horecawet zijn gemeenten nu afhankelijk van rapportages van de Voedsel-en Warenautoriteit (VWA) waarbij de VWA controles kan uitvoeren en boetes kan opleggen. Wel kan het team Handhaving nu al via APV (exploitatievergunning) veel onderdelen van de Drank-en Horecawet controleren. Straks kan de het team Handhaving zelf meteen handhavend optreden tegen overtredingen uit deze wet en zelf controleren op de benodigde vergunningen, leeftijdsgrenzen en alcoholverkoopverboden. De nieuwe bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete brengt voor zowel de toezichthouders als de handhavingsjuristen de nodige taken en werkzaamheden met zich mee. De toezichthouders zullen boeterapporten op moeten stellen waarna de handhavingsjuristen het bestuurlijke boete traject moeten afhandelen. Onder andere is geadviseerd is om te zorgen voor een actueel vergunningenbestand, een handhavingsplan, en horecahandhavingsbeleid.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerGemeente Roosendaal, team Handhaving
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk