De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wel de winst, niet de zeggenschap

Samenvatting

Op 1 oktober 2012 is naar aanleiding van een uitgebreid rapport het bv-recht grondig herzien. De bedoeling van de wetgever was destijds om het ondernemerschap te bevorderden door de regelgeving te versoepelen en eenvoudiger te maken. Een van de veranderingen in het bv-recht is de mogelijkheid om in de statuten te voorzien in stemrecht- of winstrechtloze aandelen of in een flexibele verdeling van stemrecht. Deze variant komt te bestaan naast de mogelijkheid van certificering van aandelen. Sinds de versoepeling van het bv-recht zijn er twee mogelijkheden om de zeggenschap van het economisch belang te scheiden. Maar zijn beide rechtsfiguren ook gelijkwaardig? Of zijn er
omstandigheden die bepalend zijn voor de keuze voor certificering van aandelen of de uitgifte van stemrechtloze aandelen?
De vraag die centraal staat in dit onderzoek is:
Welke omstandigheden zijn bepalend voor de keuze voor certificering van aandelen of voor stemrechtloze aandelen wanneer ervoor gekozen wordt de zeggenschap te willen scheiden van het economisch belang van een aandeel, waarbij met name gekeken wordt naar de civiele en fiscale aspecten van beide rechtsfiguren?
Om een antwoord te vinden op de bovenstaande vraag is een kwalitatief literatuur- en jurisprudentieonderzoek gedaan naar beide rechtsfiguren op zowel civielrechtelijk gebied als enkele fiscale gebieden. De onderzochte fiscale gebieden beperken zich tot de aanmerkelijk belangregeling en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet 1956. Daarnaast wordt door een kwalitatief literatuuronderzoek enkele belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen beide rechtsfiguren
tegenover elkaar weggezet. Verder wordt door middel van een kwantitatief onderzoek de praktijk onderzocht. In de vorm van een enquête is de praktijk ondervraagd over beide rechtsfiguren en de wijze van advisering in de afgelopen vijf jaar.
Naar aanleiding van het onderzoek en de daaropvolgende resultaten is een beslisboom ontwikkeld. De beslisboom zal dienen als een handvat voor de situaties waarin er over dit onderwerp geadviseerd dient te worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingHBO-Rechten
PartnerFlynth adviseurs & accountants
Datum2018-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk