De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Windturbines in Goirle

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar inspraakmogelijkheden en burgerparticipatie bij het plaatsen van windturbines in de gemeente Goirle

Windturbines in Goirle

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar inspraakmogelijkheden en burgerparticipatie bij het plaatsen van windturbines in de gemeente Goirle

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: Welke aanbevelingen kunnen aan het gemeentebestuur van Goirle gegeven worden over het invullen van de inspraak voor belanghebbenden met betrekking tot de juridische procedure die gevolgd moet worden voor het plaatsen van windturbines, gelet op toepasselijke wet- en regelgeving, jurisprudentie en ervaringen van andere gemeenten?
De gemeente Goirle heeft ambities op het gebied van duurzame energieopwekking. Het op grote schaal opwekken van duurzame energie kan alleen gerealiseerd worden wanneer windturbines op gemeentegrond worden geplaatst. Hiervoor is de gemeente al benaderd door een initiatiefnemer.
Voor het plaatsen van windturbines is een proces te doorlopen van vijf fasen. Onderdeel van dit proces is de bestemmingsplanherziening door het volgen van de procedure uit artikel 3.8 lid 1 Wro. Na vaststellen van een nieuw bestemmingsplan kunnen vergunningen getoetst worden aan de nieuwe planregels. De planherziening en vergunningverlening zijn de twee momenten waarop de wet inspraak heeft verplicht. De gemeente Goirle kan los van deze momenten participatie voor burgers zelf inrichten. Hiervoor wordt het opstellen van een participatieplan aangeraden. De burgers die als belanghebbenden aangemerkt kunnen worden, wonen volgens jurisprudentie in een straal van 1500 meter rond de windturbine. Hiervoor is zicht op de turbine niet noodzakelijk.
Met de plaatsing van windturbines is de gemeente Goirle een stukje dichterbij het behalen van de energiedoelen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingHBO-Rechten
PartnerGemeente Goirle
Datum2018-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk