De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stikstofproblematiek in Nederland, een speerpunt voor de Nederlandse overheid?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stikstofproblematiek in Nederland, een speerpunt voor de Nederlandse overheid?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nederland kent al decennialang een te grote mate van stikstofdepositie. Hierdoor komt de biodiversiteit in beschermde natuurgebieden in gevaar. Door een op handen zijnde wijziging in de Natuurbeschermingswet 1998, dreigt de stikstofdepositie in de natuurgebieden nog hoger te worden. Er kunnen, als de wetswijziging een feit wordt, namelijk meer activiteiten die stikstofdepositie tot gevolg hebben worden gelegaliseerd. Dit is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Om deze extra belasting op de natuurgebieden te ondervangen, is het ministerie van EL&I bezig met de ontwikkeling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De maatregelen die worden genomen door middel van de PAS moeten zorgen voor een daling van de stikstofdepositie en meer ontwikkelruimte voor inrichtingen die stikstofdepositie veroorzaken, zoals veehouderij-bedrijven. In het onderzoeksrapport wordt antwoord gegeven op de vraag of de gewenste wetswijziging in lijn is met de daarop van toepassing zijnde Europese en nationale regelgeving. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of de wetswijziging rechtmatig is onder de te verwachten omstandigheden wat betreft stikstofdepositie.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerPartij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk