De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zekerheid van eigendomsvoorbehoud

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De zekerheid van eigendomsvoorbehoud

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie komt de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud bij levering van kunstgraslijm, shockpads en gereedschappen aan bod. Tevens is een juridische oplossing gezocht voor het geval dat het eigendomsvoorbehoud niet effectief blijkt.

Het eigendomsvoorbehoud gaat teniet als een ander door originaire verkrijging de eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak verwerft. Daarnaast kan de voorbehouden eigendom ook teniet gaan door vervreemding. Bovendien kan de fiscus, ingeval van belastingschulden bij de afnemer, beslag leggen op bodemzaken. Daarbij hoeft de fiscus geen rekening te houden met het feit dat de zaken onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

In de praktijk van Henko A&T zal een eigendomsvoorbehoud slechts bij levering van gereedschappen effectief zijn. Bij levering van de overige zaken (kunstgraslijm en shockpads) gaat het eigendomsvoorbehoud te allen tijde teniet door vervreemding of natrekking. Voor het bodemvoorrecht van de fiscus hoeft Henko A&T niet te vrezen, omdat de door haar te leveren zaken geen bodemzaken zijn.

Er is onderzocht of het reclamerecht, voorbehoud van stil pandrecht, stil pandrecht op de te vormen zaak of op een vordering van de afnemer voor Henko A&T een uitweg zouden kunnen bieden. De wellicht teleurstellende conclusie zal moeten luiden dat er geen enkele juridische mogelijkheid tot zekerheid bestaat die voor Henko A&T een uitweg biedt wanneer haar eigendomsvoorbehoud teniet is gegaan. De enige mogelijkheid die dan nog resteert is de weg naar de rechter. De vraag is of dit lonend is gelet op de hoogte van het te vorderen bedrag.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerHenko Artificial Grass Adhesives & Tools B.V.
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk