De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De SDE+, een grote plus voor groen energiebeleid?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De SDE+, een grote plus voor groen energiebeleid?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nederland heeft, net als de andere landen binnen de Europese Unie, de plicht om een deel van zijn energiebehoefte uit duurzame bronnen te halen. Voor Nederland is dit percentage vastgesteld op 14% voor 2020. Om aan deze eis te voldoen, wordt er primair ingezet op de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Hoewel er ieder jaar voor miljarden wordt besteed aan deze subsidie, zijn de resultaten teleurstellend. Dit onderzoek heeft derhalve een antwoord gegeven op de volgende centrale vraag:

Welke aanbevelingen kunnen aan Avans Centre of Expertise for Biobased Economy worden gedaan ter verbetering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, teneinde de juridische belemmeringen, die door ondernemers binnen de Biobased Economy worden ervaren, weg te nemen?

Het onderzoek is onderverdeeld in drie deelonderzoeken. Te weten: (1) de SDE+, (2) een rechtsvergelijkend onderzoek naar duurzame energiestimulering in Duitsland en Zweden en (3) een kwalitatief- en kwantitatief onderzoek naar ondernemers die de SDE+ gebruiken.
Doel van de SDE+ is om de onrendabele top tussen fossiele brandstoffen en duurzame energie te compenseren. Er wordt gewerkt met een jaarlijks wijzigend subsidieplafond en fasen systeem. Duitsland stimuleert zijn duurzame energie via de erneuerbare-energien-gesetz waarbij iedereen die duurzame energie opwekt twintig jaar een zekerheid krijgt voor subsidie. Zweden kent een quotum obligatie systeem waarbij consumenten worden verplicht een deel van hun energie uit duurzame bronnen in te kopen.
In de praktijk blijken de grootste problemen te vinden aan de kant van de financiering en wisselend beleid. Verlenging van de subsidietermijn en zekerheid bieden aan de kant van de financier en ondernemer wordt derhalve aangeraden

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerAvans/HZ Centre of Expertise Biobased Economy
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk