De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie
Rechten:

Libanon

Rechten:

Samenvatting

In de zomer van 2006 werd er oorlog gevoerd tussen de staat Israël en Hezbollah, een zogeheten
non-state actor met een politiek-maatschappelijk en een militair karakter. Waar was de
regering van Libanon? Is Libanon een fragiele of een falende staat? Dat zijn de vragen waaraan
in de bijdrage van Theo Brinkel aandacht wordt besteed. Het artikel tracht in de ontwikkeling
van sociale verschijnselen in Libanon relevante tendensen te ontwaren en hun
onderlinge verbanden te schetsen.
Het Amerikaanse Fund for Peace plaatst Libanon op de achttiende plaats van haar Index
van falende staten over 2008, op hetzelfde kritische niveau als Nigeria. Voor de zwakte van
de Libanese regering is een aantal redenen aan te wijzen.
Ten eerste ontlenen de inwoners van Libanon hun identiteit aan familie en clan en aan hun
religieuze identiteit. Omdat de clans en religieuze gemeenschappen over het algemeen samenvallen,
zijn er ook sterke culturele verschillen. Deze verschillende gemeenschappen
hebben ook hun afzonderlijke media. Ieder geeft een gekleurd beeld van de gebeurtenissen
in het land. Er is slechts een zwak gevoel van gemeenschappelijkheid in het Libanese staatsverband.
Ten tweede wordt religieuze verscheidenheid in Libanon politiek geaccommodeerd door de
toewijzing van politieke functies aan de officieel erkende religieuze gemeenschappen. De
president is altijd een Maronitisch christen, de minister-president een soennitisch moslim en
de voorzitter van het parlement maakt deel uit van de sjiitische islam. Alle religieuze gemeenschappen
zijn proportioneel vertegenwoordigd in de hogere publieke ambten. Het
systeem kent een ingebouwd vetorecht voor de president (die een christen is) en de minister-
president (een soennitisch moslim). De vetomacht van de parlementsvoorzitter (een
sjiitische moslim) is beperkt, want afhankelijk van de meerderheid in de Nationale Vergadering.
Ten derde was en is de regering niet in staat in het Zuiden van Libanon de orde te handhaven.
De regering beschikt niet over een monopolie op het gebruik van geweld. De radicale
sjiitische partij Hezbollah beschikt over een groot wapenarsenaal en is niet bereid te ontwapenen.
Hezbollah zet zich met name in voor gelijkberechtiging van de sjiitische bevolkingsgroep
en beheert een uitgebreid netwerk van sociale ondersteuning, gezondheidszorg en
onderwijs.
Na de Zomeroorlog van 2006 heeft Libanon een periode van politieke instabiliteit gekend,
die in mei 2008 uitliep op een crisis die het land op de rand van een burgeroorlog leek te
brengen. Het akkoord dat daarop gesloten werd kwam neer op een versterking van de positie
van Hezbollah, maar bracht tegelijk meer rust in de binnenlandse verhoudingen. Tegelijk
zagen analisten een aanscherping van de religieuze en politieke tegenstellingen.
vi
Fragiele staten worden gekenmerkt door tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. In Libanon
gaat het om het wantrouwen dat nog steeds bestaat tussen de verschillende clans en
religieuze gemeenschappen, waarvan er één in sociaal-economisch opzicht in een achterstandssituatie
verkeert. Voor het wantrouwen tussen de religieuze gemeenschappen in Libanon
zijn verschillende redenen te vinden, zoals zorg voor het voortbestaan van de eigen
gemeenschap, de heersende politieke cultuur, maar ook de hulp die is ingeroepen van buitenlandse
mogendheden. Dat wil zeggen dat ook buitenlandse mogendheden een rol spelen
in het versterken dan wel verzwakken van de staat Libanon.
Het binnenlandse probleem is onderdeel van de internationale spanningen tussen soennieten
en sjiieten, tussen de Arabisch/islamitische wereld en Israël, tussen de Verenigde Staten
en Iran. Het wantrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt ten derde versterkt
doordat zij ieder steun inroepen van buitenlandse mogendheden: Europese landen en
de Verenigde Staten, Syrië, Iran en Israël. Die steun wordt niet om niet gegeven. Libanon is
een speelbal in de oorlog tegen het terrorisme. Libanon zou gebaat zijn bij een gecoördineerde
internationale inspanning die de belangen van de integriteit van de staat en van zijn
inwoners voorop stelt.

Toon meer
OrganisatieNederlandse Defensie Academie
LectoraatFaculteit Militaire Wetenschappen
Krijgswetenschappen
Gepubliceerd in
Jaar2009
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk