De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cliëntenmedezeggenschap

ik doe mee, samen staan we sterk!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cliëntenmedezeggenschap

ik doe mee, samen staan we sterk!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoeksrapport dat voor u ligt is geschreven in het kader van het afstuderen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de eenheid ambulante ondersteuning van Siza. In dit onderzoeksrapport is de volgende vraagstelling behandeld: "Wat hebben de cliënten die ambulant ondersteund worden binnen de regio Velp nodig betreft het invullen van de cliëntenmedezeggenschap , zodat het voor hen functioneel is?"
Deze vraagstelling is voortgekomen uit een praktijksituatie binnen regio Velp van de eenheid ambulante ondersteuning van Siza. De cliënten die ambulant ondersteund worden door Siza werden vorig jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst georganiseerd door de cliëntenraad. Van de bijna 900 cliënten zijn er 13 cliënten op de bijeenkomst verschenen. Naast dit signaal, is er nog een signaal opgetreden vanuit de centrale cliëntenraad en vanuit de raad van bestuur van Siza. Geconcludeerd is dat cliëntenmedezeggenschap op dit moment bepaald wordt vanuit de agenda van de organisatie. De thema's die spelen in de directe leefwereld van de cliënten komen onvoldoende aan de orde. Zowel de centrale cliëntenraad als de raad van bestuur van Siza zijn van mening dat de cliëntenmedezeggenschap kan worden verbeterd.

Dit onderzoek laat zich kenmerken als een kwalitatief onderzoek, waarbij de beleving van de betrokken personen centraal stond. Gedurende het onderzoek zijn cliënten benaderd die ambulant ondersteund worden door Siza, door middel van een interview. Het steekproefkader betreft hier de regio Velp van de eenheid ambulante ondersteuning van Siza, daar deze totale eenheid bijna 900 cliënten kent. Daarnaast heeft er een extern onderzoek plaatsgevonden bij organisatie De Noorderbrug om ervaring op te doen over hun succesverhalen rondom cliëntenmedezeggenschap. Ook zijn de ervaringsdeskundigen benaderd voor dit onderzoek, zoals het team cliëntenmedezeggenschap, en cliënten uit de cliëntenraad. Naast de gesprekken met alle voorgenoemde betrokkenen is er een literatuuronderzoek gedaan, wat dient als het kader van dit onderzoeksrapport.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoekrapport zijn dat de doelgroep die ambulant ondersteund wordt door Siza een 'aparte' doelgroep is binnen de organisatie die niet te vergelijken is met de andere eenheden binnen de organisatie. De doelgroep vergt dan ook een andere wijze van benadering m.b.t. cliëntenmedezeggenschap. Geconcludeerd is dat de ambulante doelgroep weinig tot geen weet heeft van cliëntenmedezeggenschap en zij hier actief toe uitgenodigd moeten worden. Daarbij speelt het aanbieden van informatie een grote rol. Doordat deze cliënten zelfstandig wonen, staan zij direct verder van de organisatie af, waardoor zij minder snel veranderingen en ontwikkelingen ervaren. Ook de leefwereld van de cliënt die ambulant ondersteund wordt is vaak niet te vergelijken met de leefwereld waarin een cliënt zich bevindt die in een 24-uurs voorziening verblijft. Er zal dus een duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden m.b.t. de cliënten van de eenheid ambulante ondersteuning van Siza.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersSiza, locatie Velp
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk