De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Wij weten wat goed is voor uw kind" : onderzoek naar ouderparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Wij weten wat goed is voor uw kind" : onderzoek naar ouderparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag beschrijf ik het onderzoek wat ik gedaan heb naar ouderparticipatie binnen Kwadrant Emaus, een orthopedagogisch behandelcentrum in Ermelo, tevens de opdrachtgever.
Doel van dit onderzoek was een manier vinden om ouderparticipatie mogelijk te maken binnen Emaus.
Ik heb dit onderzoek opgebouwd aan de hand van mijn onderzoeksvraag, namelijk:
Hoe kan Kwadrant Emaus vorm geven aan ouderparticipatie?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag heb ik eerst een aantal deelvragen opgesteld, te weten:
Deelvraag 1: Hoe wordt er op dit moment vormgegeven aan ouderparticipatie binnen Kwadrant Emaus?
Deelvraag 2: Wat is de consequentie van ouderparticipatie:
- voor het kind
- voor de ouders
- voor de instelling
- voor de groepsleiding op een leefgroep
Deelvraag 3: Welke aspecten bemoeilijken ouderparticipatie?
Om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen heb ik gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interviews met ouders, interviews met maatschappelijk werkers en heb ik een online enquête afgenomen onder groepsleiders. De resultaten van deze onderzoeken heb ik gebruikt om conclusies te trekken en om een uitspraak te doen over de ouderparticipatie op Emaus.
De resultaten van mijn onderzoek zijn hoopgevend voor ouderparticipatie, ik heb dan ook enkele zinvolle aanbevelingen kunnen doen naar mijn opdrachtgever.
De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek is wel dat ouderparticipatie leeft onder medewerkers en ouders van Emaus. Het is nu alleen nog van groot belang dat beleid omgezet wordt in daden.
Dit onderzoeksverslag kan een stap in de goede richting zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
AfstudeerorganisatieKwadrant Emaus; Ermelo
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk