De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wensen en behoeften van de zwangere statushouder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De wensen en behoeften van de zwangere statushouder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al vele jaren zet VluchtelingenWerk Noord Nederland zich in voor de vluchtelingen die zich in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland vestigen. De vluchtelingen krijgen begeleiding van vrijwilligers en mede-werkers met als doel zich na een bepaalde periode zelfstandig te kunnen redden in dit land. In dit onderzoek wordt er gesproken over statushouders. Dit zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zich gevestigd hebben in een gemeente.

Door medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk zijn er signalen opgevangen dat zwangere status-houders hun zwangerschap anders beleven dan Nederlandse zwangeren en dat de nu aangeboden begeleiding niet toereikend is voor deze groep. De vrouwen liggen hele dagen in bed en komen weinig uit huis. Boven-dien is er weinig tot geen kennis van de normale gang van zaken rond een zwangerschap in Nederland. De vrouwen weten niet waar ze naar toe kunnen met vragen, welke instanties er zijn (denk aan verloskundigen en kraamhulp) en ze begrijpen vaak niet wat er met hun lichaam gebeurt. Veel vrouwen gaan ermee om alsof ze een ziekte hebben. Zij hebben andere vragen en andere wensen en behoeften dan de andere vluchtelingen. Dit gaat zowel om nieuwkomers als de vrouwen die hier al langere tijd wonen.
De zwangere vrouwen worden zo goed mogelijk geholpen, maar de kennis om hen goed te begeleiden ont-breekt. Er wordt onnodig veel tijd besteed aan één cliënt, iedereen begeleidt de vrouwen anders en niet alle nodige zaken worden geregeld.

Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat deze aparte, kleine doelgroep andere begeleiding nodig heeft dan er nu geboden wordt. De begeleiding zal meer toegespitst moeten worden op hun situatie en behoeften. Hier-voor zal er duidelijkheid moeten komen wat hun behoeften zijn en hoe VluchtelingenWerk haar begeleiding hierop aan kan passen. Met dit onderzoek wil ik bereiken dat zwangere statushouders de begeleiding krijgen die past bij hun wensen en behoeften.

Welke behoeften hebben zwangere statushouders m.b.t. de begeleiding van VluchtelingenWerk zodat zij hun zwangerschap op een ontspannen manier kunnen beleven?
• Voor februari 2011 heb ik, d.m.v. interviews, inzichtelijk welke behoeften zwangere vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) hebben m.b.t. begeleiding van VluchtelingenWerk tijdens hun zwangerschap in Nederland.

• Hoe worden zwangere statushouders op dit moment begeleid?
• Wat zijn de ervaringen van de huisbegeleiders en medewerkers betreffende de begeleiding aan deze vrouwen?
• Wat zijn de ervaringen van andere direct betrokken instanties (verloskundigen) met deze vrouwen, betreffende begeleiding en kennis van zaken?
• Hoe worden autochtone zwangere vrouwen begeleid tijdens hun zwangerschap/ hoe vinden zij hun weg?
• Wat voor begeleiding willen zwangere statushouders van VluchtelingenWerk Noord Nederland? Wat zijn hun wensen en behoeften?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersVluchtelingenWerk Noord Nederland te Emmen
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk