De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt ons onderzoeksproject "Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren met een licht verstandelijke beperking". Dit onderzoeksproject hebben wij uitgevoerd voor de organisatie
ZoZijn. Op theoretisch vlak hebben wij gekeken naar de daadwerkelijke probleemsituatie en informatie over het gebruik van de genotsmiddelen alcohol en drugs.
Op praktisch gebied hebben wij gekeken naar een mogelijke methodiek die de organisatie in de praktijk zou kunnen hanteren, een beleidsadvies van waaruit de organisatie zijn toekomstige middelenbeleid op zou kunnen stellen en een mogelijke training die werknemers zouden kunnen volgen om de deskundigheid over dit onderwerp te vergroten. Als tastbare produkten hebben wij uiteindelijk enkele spelvormen opgezet die in de praktijk gebruikt
kunnen worden voor kennisvergroting over de onderwerpen alcohol en drugs van de doelgroep.
In ons onderzoeksproject is duidelijk naar voren gekomen, dat er op landelijk niveau nauwelijks onderzoek verricht is naar de omvang en aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder de doelgroep. Signalen vanuit de praktijk en vanuit de theorie geven wel weer dat de
probleemsituatie steeds groter en meer omvattend wordt. Vanuit theoriestudie zullen wij deze en andere ontwikkelingen weergeven.
Onze onderzoeksvraag voor dit project was "Welke randvoorwaarden en veranderingen dient ZoZijn te nemen om in de toekomst een (preventief) voorlichtingsprogramma over alcohol en drugs op te stellen voor de doelgroep lvg-jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar".
De belangrijkste kerngebieden vanuit de conclusies van deze hoofdvraag zijn: het opstellen van een middelenbeleid, deskundigheidsbevordering onder werknemers en van hieruit het
opstellen van een voorlichtingsprogramma voor de doelgroep.
In dit onderzoeksproject zullen bovenstaande punten verder uitgewerkt naar voren komen.
Wij hopen dat ons onderzoeksproject bijdraagt aan kennisverwerving voor de organisatie en dat mogelijkheden ten uitvoer gebracht worden. Op deze manier zal de organisatie bereiken dat er een preventieve aanpak van middelengebruik plaats zal kunnen vinden. Ook zal er
bereikt worden dat genotsmiddelenmisbruik effectiever behandeld wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersZoZijn, Landgoed 'de Lathmer'. Wilp
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk