De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Presentie is de essentie : werken in het primair onderwijs aan preventie en wat het schoolmaatschappelijk werk hieraan kan bijdragen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Presentie is de essentie : werken in het primair onderwijs aan preventie en wat het schoolmaatschappelijk werk hieraan kan bijdragen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het voorgaande artikel over kindermishandeling en krantenartikelen over kinderen die op steeds jongere leeftijd al wangedrag vertonen (zie bijlage 1) hebben me er toe gebracht in mijn essay preventie naar aanleiding van vroegsignalering centraal te stellen. Hierbij richt ik mij op het werkgebied van de instelling waar ik werk. Al geruime tijd ben ik werkzaam bij Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), als schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk binnen de organisatie richt zich op het primair onderwijs. Het doel van schoolmaatschappelijk werk is jeugdigen en hun gezinnen en school, te ondersteunen bij psychosociale problemen gericht op het versterken van eigen probleemoplossend vermogen. Het werkterrein bevindt zich in de gemeente Lelystad, Dronten en Zeewolde. Zelf ben ik werkzaam geweest in alle drie gemeenten. Hierdoor heb ik de verschillen ervaren die er zijn in de aanpak van zorg en de samenstelling van de zorgteams. De keuzes die hierin gemaakt worden hebben direct te maken met financiële mogelijkheden en personele bezetting, maar ook met de visie van de school. Als schoolmaatschappelijk werker kom ik in contact me* de gezinnen, nadat deze zijn aangemeld bij ons door de GGD of school. Vaak merk ik dat er een proces gaande is bij de ouders, wanneer blijkt: dat hun kind problemen heeft, door de ervaring in de loop der jaren weet ik dat aanvaarden van hulpverlening niet altijd vanzelfsprekend is. Een kind is hun hoogste goed en wanneer er iets 'mis' is dan is dat niet makkelijk te aanvaarden. Als schoolmaatschappelijk werker kom je in principe bij de mensen thuis, wat drempelverlagend werkt. Het werken aan een vertrouwensband is de eerste stap die gezet dient te worden. Binnen mijn werk ervaar ik dat probtematiek dan soms al langer bestaat en het lang heeft geduurd voor er gekeken is naar het systeem, de thuissituatie van het kind, soms omdat iets niet gesignaleerd is, soms omdat men zich binnen school eerst concentreert op het kind, soms omdat ouders geen hulpverlening willen accepteren. EEr spelen niet zeiden problemen op meerdere gebieden. Door de cumulatie hiervan, komt problematiek bij het kind in sterkere mate naar voren. De hulpverlening zou zich in dit genval moeten richten op meerdere facetten van het probleem. Vroege signalering van de problematiek, integrale samenwerking en een adequate aanpak kunnen er toe bijdragen dat de problematiek niet escaleert. In mijn essay wil ik mie richten op vroegsignalering in het kader van het preventiever kunnen werken, om waar mogelijk problemen te voorkomen. Ik richt mij hierbij op de zorgstructuur binnen het primair onderwijs om te zien hoe scholen een rol (kunnen) spelen in deze vroegsignalering en hoe het schoolmaatschappelijk werk hi€*raan kan bijdragen. In het eerste hoofdstuk wil ik de probleemstelling uitwerken en komen tot een onderzoeksvraag. Om een completer beeld te krijgen wil ik in hoofdstuk twee kort kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Vanuit de overheid is er momenteel veel aandacht voor preventie. Wat hierin gevraagd wordt van gemeenten en tenslotte ook van het onderwijs wil ik in dit hoofdstuk uitwerken. In de hoofdstukken drie en vier wil ik onderzoeken wat er al is en waar de knelpunten liggen. Hoofdstuk vijf zal bestaan uit een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk