De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van Progressieve Relaxatie en Autogene Training op Lichaamsbewustzijn en Zelfbewustzijn: een gerandomiseerd onderzoek bij gezonde studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van Progressieve Relaxatie en Autogene Training op Lichaamsbewustzijn en Zelfbewustzijn: een gerandomiseerd onderzoek bij gezonde studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het begrip Self Focussed Attention houdt verband met verschillende, in de literatuur van de psychomotorische therapie gebruikte termen als body-awareness, self-consciousness en body-consciousness. In dit onderzoek wordt nagegaan of en in hoeverre in de psychomotori-sche therapie gangbare relaxatietrainingen invloed hebben op private body-consciousness (lichaamsbewustzijn) en private self-consciousness (zelfbewustzijn). Daartoe is eerst een literatuurstudie gedaan om de verschillende begrippen helder ten opzichte van elkaar te positioneren en verbanden daartussen te beschrijven. Vervolgens zijn twee relaxatietrainin-gen, Autogene Training en Progressieve Relaxatie volgens Jacobson, onder supervisie van de onderzoekers door studentes van de opleiding Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie aangeboden aan studenten van de Hogeschool Windesheim. De deelne-mers zijn a-select verdeeld en hebben aan het begin, halverwege en aan het einde van een 10 weken durende training vragenlijsten ingevuld die betrekking hebben op de genoemde begrippen. Uit het onderzoek konden geen positieve conclusies getrokken worden over de invloed van de relaxatietrainingen of over een verschil tussen beide daarin.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2010
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk