De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hergebruik van thermoharde composieten

onderzoek van afvalproductsoorten

Rechten:

Hergebruik van thermoharde composieten

onderzoek van afvalproductsoorten

Rechten:

Samenvatting

Het onderhavige rapport geeft de inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project met de titel ‘Hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoek van afvalproductsoorten en inzameling van onderzoeksafvalproducten.’ Het project is bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA aangevraagd en toegekend met als projectnummer PROVA.CE.01.005 en kenmerk 2015-764. De financiële eindrapportage met de verantwoording van uren en
kosten wordt niet in dit document beschreven maar wordt separaat gerapporteerd.

Met de omschrijving ‘hergebruik van thermoharde composieten’ wordt een geheel andere, nieuwe
werkwijze nagestreefd om end-of-life (afval) producten van dit materiaal te verwerken dan er in de
afgelopen decennia is gedaan. Doelstelling is om met zo weinig mogelijk bewerkingen (kosten) het
end-of-life product om te zetten in versterkingselementen die in nieuwe producten kunnen worden
gebruikt. Op deze manier wordt een economisch interessante oplossing nagestreefd om zoveel
mogelijk van de nog aanwezige hoogwaardige materiaaleigenschappen te benutten in een nieuw
product. Deze werkwijze past in het principe van de circulaire economie: Van Afval Naar Grondstof.

Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder leiding van de onderzoekers van het Lectoraat Kunststof
Technologie (LKT) van de Hogeschool Windesheim. Hierbij waren ook studenten en het
bedrijfsbureau van de technische studies betrokken. De deelnemende bedrijven in het project waren
BiinC, CTC, Future Pipe Industries en Holland Composites. Met de deelname van BiinC is de
verbinding gelegd met de branchevereniging VKCN en kwamen reeds bekende studies en overzichten
beschikbaar. Met de deelname van CTC, Future Pipe Industries en Holland Composites kwam een
jarenlange kennis beschikbaar van thermoharde composietproducten, marktgegevens en ook fysiek
beschikbare end-of-life producten ten behoeve van vervolgonderzoek.

De resultaten van het project zullen op uitgebreide schaal in de belangstelling worden gebracht door
middel van presentaties en publicaties, waarvan een aantal in het overzicht van referenties van deze
rapportage gemeld wordt.
De projectdeelnemers zien terug op een inspirerend en succesvol project en wensen u veel
leesplezier toe.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Techniek
LectoraatKunststoftechnologie
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk