De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsdenken binnen het primaire proces van Stichting de Reeve

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsdenken binnen het primaire proces van Stichting de Reeve

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Reeve is HKZ- gecertificeerd, dit geeft aan dat de organisatie volgens de normering van de HKZ kwaliteit levert en continu verbetert.
Het probleem is dat er geen zicht op is of dit kwaliteitsdenken en handelen aanwezig is binnen het primaire proces. Weten de medewerkers wel wat kwaliteitsdenken en handelen inhoudt? Is de kwaliteit die nu geleverd wordt de hoogst mogelijke? Voelen medewerkers zich onderdeel van geleverde kwaliteit?
De doelstelling van dit onderzoek is dat duidelijk wordt wat er bekend is bij de medewerkers ten aanzien van kwaliteitsdenken in combinatie met de HKZ-normen en hoe dit terugkomt binnen de werkzaamheden in het primaire proces.
De opzet van het onderzoek is als volgt. Er is in eerste instantie een literatuurverkenning uitgevoerd om te beschrijven wat behoort tot kwaliteitsdenken en handelen, dit is door ons vertaald naar kwaliteitspeilers (HKZ, PDCA, PCK en Kennis en vaardigheden)1. Vanuit deze kwaliteitspeilers is een enquête opgesteld. Middels deze enquête hebben we gemeten in hoeverre de kwaliteitspeilers bekend zijn bij de medewerkers en hoe dit terugkomt binnen de werkzaamheden. Ter ondersteuning van de enquête is een rondetafelgesprek gevoerd.
Uit de enquête is naar voren gekomen dat binnen de werkzaamheden van de medewerkers in het primaire proces de peiler HKZ het minst aanwezig of bekend is, hierna komt de peiler PDCA, dan PCK en de peiler Kennis en vaardigheden scoort het hoogst.
Ons onderzoek wijst uit dat de medewerkers vinden dat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om kwaliteit te leveren en te verbeteren en PCK gebruiken om te komen tot kwaliteitsverbetering. De PDCA-cyclus is enigszins bekend en wordt gebruikt. Het is duidelijk geworden dat HKZ verder van de medewerkers afstaat en het minst is geïntegreerd binnen de werkzaamheden. In het rondetafelgesprek kwamen dezelfde resultaten naar voren en werd dezelfde conclusie getrokken ten aanzien van de kwaliteitspeilers. Binnen het rondetafelgesprek zijn aannames geformuleerd om het kwaliteitsdenken en handelen binnen de organisatie te stimuleren.
Als laatste worden aanbevelingen gedaan welke het kwaliteitsproces binnen de organisatie bevorderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersStichting de Reeve, Kampen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk