De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de bekendheid van het CJG Meppel en de behoeftes van ouders en/of verzorgers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de bekendheid van het CJG Meppel en de behoeftes van ouders en/of verzorgers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds maart 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend voor professionals en in juni 2010 is het feestelijk geopend voor publiek. Eén van de gestelde eisen die voor het CJG geldt, is dat ze advies en lichte hulp bieden aan ouders en/of verzorgers en jeugdigen door een laagdrempelig en fysiek inlooppunt. Alleen wordt er van het aanbod van het CJG aan informatie, advies en ondersteuning niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Dit gaf ons de aanleiding om de onderstaande onderzoeksvraag op te stellen.
" Met welke benadering kan het CJG in de gemeente Meppel aansluiten bij de behoeftes van de ouder(s)en/of verzorger(s) van kinderen in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar van de scholen: CBS Het Kompas, CBS de Wel, OBS Sprinkels en OBS Commissaris Gaarlandt school?"
In opdracht van het CJG Meppel en in het kader van ons afstudeerproject, hebben wij de ouders en/of verzorgers van de bovengenoemde scholen via enquête gevraagd wat hun wensen en behoefte zijn ten aanzien van het CJG Meppel. Negenhonderd ouders en/of verzorgers zijn hiermee benaderd, waarvan wij 191 enquêtes in ontvangst mochten nemen. Dit is een matig respons van 21 procent. Het CJG leeft dus nog te weinig onder de ouders en/of verzorgers van de vijf basisscholen. In de enquête hebben wij ouders en/of verzorgers gevraagd of ze bekend zijn met het CJG. De helft van de respondenten is niet op de hoogte van het CJG. Daarnaast is er onvoldoende beeld bij ouders en/of verzorgers wat het CJG is. Dat betekent dat het CJG moet laten zien, wat het CJG is en wat het aanbod is. Op deze manier worden de vooroordelen die de respondenten hebben over het CJG bestrijden. Eén van de vooroordelen is dat het CJG een tweede bureau Jeugdzorg (BJZ)zou zijn. Het CJG zou hierin meer kunnen doen, door te laten zien wat het verschil is tussen het CJG en BJZ. Kortom er moet duidelijk aan het imago en de identiteit van het CJG gewerkt worden. Door middel van de nieuwsbrief van de scholen kan het CJG meer informatie verstrekken. Ouders en/of verzorgers willen gelijk antwoord op hun vragen en tevens willen ze terecht kunnen met zowel kleine als grote vragen. De interesse gaat het meeste uit naar het onderwerp faalangst en onzekerheid en straffen en belonen van je kind. Deze informatie willen ouders en/of verzorgers ontvangen door thema- avonden, via de website van het CJG en via nieuwsbrieven van de scholen. Naast vragen over behoefte hebben we ook feitelijke vragen gesteld. Zo wist 69 procent niet dat een schoolmaatschappelijk werk(st)er een CJG medewerker is. Ouders en/of verzorgers beseffen zich niet dat wanneer ze hulp vragen aan de schoolmaatschappelijk werk(st)er dat ze al binnen het CJG verkeren. Verder hebben tien ouders en/of verzorgers zich aangegeven mee te willen denken met het CJG. Dit geeft de mogelijkheid voor het CJG om de lijntjes kort te houden met de doelgroep. Zo kan er meer mond tot mond reclame gecreëerd worden.
Naast deze benadering naar ouders en/of verzorgers toe hebben wij ons ook gericht op de verschillende CJG's in de omgeving. In de persoonlijke gesprekken hebben wij vragen gesteld rondom de PR. Door middel van het inventarisatie hoe andere gemeentes het CJG hebben vormgegeven, hebben wij een overkoepelend beeld van het CJG. Hierbij kunnen we concluderen dat er per gemeente veel verschillen zijn en hoe een CJG het beste tot zijn recht komt. De inloop wordt in Zwolle en in Emmen verzorgd door alle CJG kernpartners. Op deze manier krijgt elke kernpartners de pet van het CJG op en worden ze meer betrokken bij het geheel.
Emmen is een pilot gemeente geweest en is verder in de ontwikkeling dan de andere CJG's. Emmen is momenteel bezig met een grote campagne. Dit bevelen wij ook aan voor het CJG Meppel. Het CJG Emmen heeft vooral de visie om de kernpartners laagdrempelig en motiverend te benaderen. Hoogeveen heeft ervoor gekozen om geen fysiek inloop te hebben, maar slechts via email, website en telefoon bereikbaar te zijn. Hoogeveen investeert veel in de samenwerking met de vindplaatsen, dit is vergelijkbaar met Emmen.
Als gekeken wordt naar de verschillende visies, dan merk je dat het CJG Meppel nog in de ontwikkelingsfase zit. Ze willen streven naar de algemene visie die de overheid stelt. In de praktijk zijn er nog een aantal obstakels, waar het CJG Meppel volgens de medewerkers nog hard aan moeten werken. Daarbij wordt vooral gedoeld op de samenwerkingsverbanden met de vindplaatsen en de kernpartners. Er moet meer contact met elkaar gezocht worden en meer verantwoordelijkheid en vertrouwen komen. Als dit op gang gaat komen, dan zal de onduidelijkheid die er op dit moment door de scholen wordt ervaren weg genomen worden. Tevens vinden de medewerkers van het CJG dat er een betere zorgstructuur kan komen en dat er meer vertrouwen van ouders en/of verzorger, jeugdigen en professionals gewonnen moet worden. Ook zijn ze van mening dat er vraaggericht gewerkt moet worden i.p.v. aanbod gericht. De scholen, zien net als de medewerkers een meerwaarde in het CJG en ze hebben de behoefte om mee te willen praten over de vormgeving van het CJG. Scholen vinden het wenselijk dat als er een hulpvraag is, dat er dan ook gelijk actie wordt ondernomen door het CJG, zodat ze zich weer kunnen richten op het onderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersCentrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Meppel
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk