De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

A4 IN EEN BIM OMGEVING

Rechten: Alle rechten voorbehouden

A4 IN EEN BIM OMGEVING

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"A4 in een BIM omgeving" plaatsen is het doel van het afstudeeronderzoek. De Rijksweg A4 vormt een verbinding tussen Amsterdam en Antwerpen. Echter niet overal is de Rijksweg reeds
gerealiseerd. Het traject tussen Delft en Schiedam laat al sinds de jaren '60 op zich wachten. Enkel de aardebaan is destijds aangelegd. Daarna werd vanuit de politiek besloten de werkzaamheden van
de A4 stil te leggen en alternatieven te onderzoeken zoals de verbreding van de A13 en verbetering van het openbaar vervoer in de regio. In 1977 wordt de aanleg van de A4 toch noodzakelijk geacht.
Vanaf dat moment buigt men zich over de inpassing van de weg in het landschap, waarbij belanghebbende partijen inspraak krijgen. Na een uitgebreide variantenstudie kiest de minister van Verkeer en Waterstaat in 2010 een variant om door te gaan met de aanleg van A4 Delft - Schiedam.
ARCADIS heeft voor deze variant het OTB uitgewerkt. Hierdoor is gekozen om de A4 Delft - Schiedam als pilot project te nemen voor dit afstudeeronderzoek.
Dit afstudeeronderzoek bestaat uit een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. Het vooronderzoek geeft achtergrondinformatie over het afstudeeronderzoek en is reeds afgerond. In de hoofdstudie
staan de resultaten die tijdens dit onderzoek verkregen zijn weergeven. In het kader van het hoofdonderzoek is deze hoofdstudie geschreven.
Het doel van het hoofdonderzoek de mogelijkheden en onmogelijkheden van 3D objectgeoriënteerd ontwerpen in kaart brengen en het integreren van de tijd (4D) in het ontwerpproces. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het pilot project, de A4 Delft - Schiedam.
3D en 4D ontwerp zijn een onderdeel van een BIM. BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model. Het algemene doel van BIM is een betere manier van communiceren tot stand te brengen. Een probleem, waarvoor BIM een oplossing kan zijn, is faalkosten. Faalkosten zijn behoorlijk hoog in de bouw. In sommige gevallen kunnen deze kosten wel oplopen tot 10% van de aanneemsom. BIM wordt door middel van het verbeteren van de communicatie als een van de mogelijkheden gezien
om deze faalkosten te reduceren.
In de 3D fase wordt het model objectgeoriënteerd ontworpen. In de 4D fase wordt de functie tijd, in de zin van de planning, aan het model gekoppeld en in de XD fase worden er eigenschappen aan het model gekoppeld. Het voordeel van deze fases is dat het model gedurende de fases steeds rijker wordt aan informatie.
De belangrijkste mogelijkheden van 3D objectgeoriënteerd ontwerpen zijn; het alignement in Civil 3D ontwerpen, het kunstwerk in Revit ontwerpen en het geheel samen te bekijken in Navisworks.
De dubbelgekromde lijnen van Revit zijn de grootste onmogelijkheid in deze fase, aangezien het niet in staat is dubbelgekromde lijnen te interpreteren. In de 4D fase is het mogelijk gebleken om een
planning aan het model te koppelen. De planning kan gemaakt worden in Navisworks, maar deze kan ook als MS-project bestand geïmporteerd worden in Navisworks. Vervolgens kunnen er objecten
worden gekoppeld aan de taken uit de planning. Materiaalsoort, onderhoudsperiode, eigenaar en betonklasse zijn eigenschappen die in de XD fase aan de objecten zijn gekoppeld. De werkwijze
hierin verschilt, omdat er verschillende mogelijkheden zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnersArcadis
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk