De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Meedoen in de maatschappij en gelukkig zijn"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Meedoen in de maatschappij en gelukkig zijn"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de "vermaatschappelijking van de zorg" ; lijkt er toch een groep tussen de wal en het schip te vallen. Om er achter te komen waar de ondersteuning nodig is heb ik twee leefgebieden uitgekozen en dat zijn vrije tijd en sociaal netwerk. Om te kijken wat zij zoal nodig hebben om hun netwerk en vrijetijdsbesteding als een ieder ander mens te kunnen invullen heb ik een onderzoek gedaan naar de wijze waarop deze mensen op dit moment hun vrijetijdsbesteding en hun sociale wetwerk invullen. Ik denk dat daar een belangrijke schakel ligt tussen het individu en de maatschappij. Door de aandacht te vestigen, op de ontbrekende schakel, of een proces op gang te helpen, kan de verbinding tussen cliënt en samenleving beter gemaakt worden.
Ik heb hiervoor vragenlijsten ingevuld samen met de cliënten en interviews afgenomen bij een beleidsmedewerker en een professional van een ander steunpunt. Daarnaast heb ik literatuur onderzoek gedaan naar de onderzoeksvraag: Op welke wijze richten cliënten van Philadelphia die zelfstandig wonen hun vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk in?
De belangrijkste onderzoekresultaten zijn dat de meesten een goed sociaal netwerk hebben met vrienden, familie, collega's en professionals. Ze hebben veelal een probleem om dat netwerk te onderhouden omdat het hun ontbreekt aan sociale vaardigheden. De meesten doen graag mee aan uitjes maar missen daarin nog wel een paar leuke dingen. Ook willen zij wel cursussen doen en dan het liefst op het steunpunt Philadwars. Computercursussen, vriendencursus of een sociale vaardigheidstraining
Sport kan een belangrijke rol spelen bij het participeren in de samenleving. Hier zullen drempels liggen, dat zal duidelijk zijn. Uit de vragenlijst blijkt juist dat de cliënten bijna niet aan sport deelnemen. Mensen met een uitkering nemen het minst deel aan een sportvereniging. ( veel mensen van mijn doelgroep). Hier zien we dus ook dat geld een rol speelt bij de invulling van de vrije tijd.
De conclusie die daaruit kan worden getrokken is dat ze ondersteuning nodig hebben in het opzetten en onderhouden van een sociaal netwerk. Die ondersteuning kan gegeven worden door professionals maar vooral ook door zogenaamde bruggenbouwers. Deze bruggenbouwers kunnen vrijwilligers, familie of sociaal netwerk zijn
Zij hebben behoefte aan ondersteunende cursussen die hun sociale vaardigheden doen vergroten en daardoor hun zelfvertrouwen en mogelijkheden om in de samenleving te participeren.
Het is zinvol om sportieve activiteiten te promoten en ook financieel aantrekkelijk te maken voor de doelgroep. Dit geld ook voor culturele activiteiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersPhiladelphia Zorg ,Apeldoorn
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk