De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risico-inventarisatie : Een onderzoek naar de opzet van een risico-inventarisatielijst binnen Welzijngroep Sedna.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Risico-inventarisatie : Een onderzoek naar de opzet van een risico-inventarisatielijst binnen Welzijngroep Sedna.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sedna biedt voorlichting aan senioren. De huidige situatie is dat er informatie wordt gegeven terwijl bij de risico-inventarisatie het draait om het vroegtijdig in kaart brengen van risico's. Hiermee haal je informatie bij de senior. Dit heeft een verandering in de denk- en werkwijze tot gevolg voor de seniorenvoorlichter en seniorenwerker. De risico-inventarisatie zal naast de bestaande seniorenvoorlichting worden uitgevoerd. Het is een aanvullende dienst die het mogelijk maakt om vroegtijdig risico's in kaart te brengen. De missie van Sedna is om de stuurkracht van de mens te ontwikkelen, herstellen, onderhouden en faciliteren, zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Seniorenvoorlichting bestaat uit de seniorenvoorlichter, seniorenwerker en seniorenadviseur.
Sedna richt zicht binnen ons onderzoek op de doelgroep thuiswonende senioren van 75 jaar en ouder. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij deel uitmaken van de dubbele vergrijzing en dat de trend is dat deze vergrijzing aankomende jaren zal toenemen. De Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, dit proces heet vermaatschappelijking waarbij kostendrukking een belangrijk aspect is.
Welzijngroep Sedna krijgt van de gemeente subsidie om de seniorenvoorlichting uit te kunnen voeren. De Wmo zorgt volgens Emmen voor het bieden van seniorenvoorlichting, en het vroegtijdig signaleren van risico's zodat senioren langer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Tot 2015 zal het aantal senioren in Emmen ongeveer 40 procent stijgen en hiermee is vroegsignalering belangrijk om zo de zorg betaalbaar te houden en risico-inventarisatie hiermee mogelijk te maken.
Risico-inventarisatie is dus het systematisch verzamelen en ordenen van risico's om deze vroeg te signaleren bij zelfstandig wonende senioren van 75 jaar en ouder. Vroegsignalering houdt in dat er in een vroeg stadium problemen en/of risico's worden gesignaleerd en hierin kan pluis niet-pluis een belangrijke rol innemen. De preventie is hierop aansluitend ter voorkoming van problemen voordat deze problemen een grote rol gaan spelen. Valpreventie is, omdat senioren vaak bang zijn om te vallen, een belangrijk onderdeel binnen de preventie. De Wmo richt zich op kwetsbare burgers die een belemmering hebben in het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.
De risico's die senioren kunnen tegenkomen bij het ouder worden hebben vooral betrekking op een lagere homeostase. Volgens professor Martin Boekholdt is het van belang om zo lang mogelijk vitaal te blijven om zo lang mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het zwaartepunt ligt in de kwetsbaarheidfase omdat deze cruciaal is voor het verloop van het verouderingsproces. Aandacht besteden aan deze fase zorgt ervoor dat ergere problemen worden voorkomen.
Senioren zijn vaker kwetsbaar. De gebieden waarbinnen de risico-inventarisatie haar pijlen richt zijn: psychisch-cognitief, sociaal, lichamelijke factoren, woning, financiën en seniorenmishandeling.
Het registratieformulier zoals die nu wordt gebruikt binnen de seniorenvoorlichting voldoet niet voor de komende risico-inventarisatie omdat dit formulier niet is ontwikkeld om vroegtijdig risico's te signaleren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerWelzijngroep Sedna
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk