De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…... : hoe kan het werken met de spiegel in een groep cliënten met Binge Eating Disorder als middel gebruikt worden om te komen tot een positievere lichaamsbeleving binnen de PMT?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…... : hoe kan het werken met de spiegel in een groep cliënten met Binge Eating Disorder als middel gebruikt worden om te komen tot een positievere lichaamsbeleving binnen de PMT?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De scriptie staat in het teken van de beantwoording van de volgende vraagstelling:
Hoe kan het werken met de spiegel in een groep cliënten met Binge Eating Disorder als middel gebruikt worden om te komen tot een positievere lichaamsbeleving binnen de PMT?
Ik ga deze vraag proberen te beantwoorden door middel van een casuïstiek, dit betreft een groep voor cliënten met Binge Eating Disorder. Deze cliënten worden behandeld in de ambulante hulpverlening voor één dag in de week. Op deze dag hebben de cliënten elke week een uur PMT. In het PMT uur zijn de oefeningen uitgeprobeerd en deze zijn geëvalueerd door middel van interviews die ik af heb genomen bij de cliënten.
Aan de hand van theoretische onderbouwing over de stoornis, de behandeling van de stoornis binnen mijn stage-instelling, de lichaamsbeleving en het werken met de spiegel wordt het onderzoek gedaan binnen de casusgroep. Deze groep staat uitgebreid beschreven aan de hand van classificerende, hermeneutische en kritische diagnostiek zodat er een duidelijk beeld geschetst word van de behandelgroep waarmee gewerkt is. De methode bouwt voort op de werkwijze die gebruikt wordt binnen de instelling, het doel is eigenlijk om een aantal oefeningen met betrekking tot lichaamsbeleving toe te voegen aan het huidige behandeltraject. Dit zodat cliënten binnen de PMT kunnen werken aan een positievere lichaamsbeleving.
De oefeningen staan uitgebreid beschreven aan de hand van het therapeutisch referentiekader, de werkwijze, de therapeutische attitude en de PMT strategieën. Ook wordt het effect van de gevolgde strategieën beschreven. Hierna volgen de uitgeschreven versies van de oefeningen, zodat duidelijk wordt wat er precies is gedaan met de groep.
Nadat de oefeningen zijn uitgevoerd is er gekozen voor het evalueren van de resultaten aan de hand van interviews met de cliënten. Deze resultaten worden besproken en samengevat, hieraan wordt ook de persoonlijke mening van de therapeut toegevoegd.
De conclusie die ik heb getrokken na het doen van deze casestudy is dat het werken met de spiegel zeker als middel gebruikt kan worden om te komen tot een positievere lichaamsbeleving binnen de PMT. Wel moet dit per cliënt bekeken worden omdat niet elke cliënt hetzelfde is en er ook negatieve reacties tussen de resultaten zitten. Ik denk dat vooral de oefeningen erg goed afgestemd moeten worden op het individu en als dat gebeurt kan het werken met de spiegel een goede bijdrage leveren aan de lichaamsbeleving van cliënten. En een positievere lichaamsbeleving heeft, zoals in de theorie naar voren komt, invloed op het herstel van de stoornis.
Mijn idee is dan ook dat deze oefeningen bijgevoegd worden in de behandeling, maar dat er per cliënt moet worden bekeken welke oefening geschikt is wanneer de cliënt doelen heeft die te maken hebben met lichaamsbeleving.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
PartnerPsyQ, Rijnmond
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk