De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een schop onder je kont, de manier voor een gedragsverandering?! : de bijdrage van PMT aan de intrinsieke motivatie van een depressieve cliënt voor vervolgbehandeling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een schop onder je kont, de manier voor een gedragsverandering?! : de bijdrage van PMT aan de intrinsieke motivatie van een depressieve cliënt voor vervolgbehandeling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ik voel me prikkelbaar, somber al een langere tijd en kan al een langere tijd nergens meer van genieten. Ook heb ik steeds meer moeite om te me te concentreren en minder trek in eten... maar door mezelf een schop onder me kont te geven moet dit alles vast wel weer goed komen. Dat heeft tot nu toe altijd nog geholpen. Ik heb geen hulp nodig, ik moet het gewoon zelf doen.
Dit zijn een aantal woorden van de cliënt van mijn case- study. De woorden prikkelbaar, somber, langere tijd nergens meer van kunnen genieten, moeite met concentreren en minder trek in eten, zijn o.a. de symptomen die passen bij een depressie. Deze diagnose is ook gesteld bij de cliënt van mijn case- study.
In de woorden 'ik heb geen hulp nodig, ik moet het gewoon zelf doen' en ook in zijn houding werd ook duidelijk dat de cliënt weinig intrinsieke motivatie heeft voor een vervolgenbehandeling. Maar door jezelf een schop onder je kont te geven, is het hoogstwaarschijnlijk, dat er op den duur een gedragsverandering zal plaats vinden.
Als psychomotorische therapeut vond ik het moeilijk om hier mee om te gaan, door vooral de woorden (o.a. "door mezelf een schop onder de kont gegeven, ik heb geen hulp nodig en ik moet het zelf gewoon doen",) en dat de cliënt weinig intrinsieke motivatie had. Ik had weinig handvatten hoe ik hier mee om moest gaan. Ik zag namelijk vele aangrijpingspunten voor een verdere behandeling, die naar voren kwamen in een observatieperiode bij de psychomotorische therapie.
Vanuit hier is mijn interesse om over deze cliënt mijn case- study te doen en is de volgende vraagstelling ontstaan:
Om een antwoord op deze vraagstelling te krijgen, zijn de volgende deelvragen bedacht:
• Wat is een depressie en attributie?
• Wat is intrinsieke motivatie?
• Welk referentiekader hanteer ik ter beïnvloeding en waarom?
• Welke technieken en strategieën kan een PMT- er hanteren als bijdragen?
In het eerste hoofdstuk van deze scriptie wordt de casuïstiek beschreven van de cliënt uit deze casestudy vanuit de classificerende, hermeneutische en kritische invalshoek. Tevens wordt er in dit hoofdstuk ook de behandeling van de cliënt en het behandelkader van de PAAZ van mijn stageplek beschreven.
In het tweede hoofdstuk wordt de theorie beschreven van een depressie en een beschrijving hiervan gegeven vanuit 2 psychologische benaderingen. Ook staat in dit hoofdstuk wat een attributie is en de manier van attributeren van depressieve cliënten. Als laatste zal in dit hoofdstuk uitgelegd worden wat intrinsieke motivatie is.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven welk referentiekader er gebruikt wordt als beïnvloeding en wordt er uitgelegd waarom er gekozen is voor dit referentie kader. De modaliteiten van de psychomotorische therapie worden ook beschreven en hoe er vanuit deze modaliteiten gewerkt kan worden in het gekozen referentiekader. Als laatste worden er ook strategieën en technieken beschreven die een psychomotorische therapeut kan gebruiken om een bijdrage te leveren in de intrinsieke motivatie van een depressieve cliënt voor een vervolgbehandeling.
Hoe kan PMT bijdragen aan de intrinsieke motivatie voor vervolgbehandeling bij een depressieve cliënt?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnerPAAZ afdeling van het Röpcke Zweersziekenhuis, Hardenberg
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk