De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Iedereen Basiswonen!

een onderzoek naar de vermarkting van het woonconcept Basiswonen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Iedereen Basiswonen!

een onderzoek naar de vermarkting van het woonconcept Basiswonen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Trebbe is een onderzoek verricht naar de vermarkting van het woonconcept
'Basiswonen'. Na de bespreking van de aanleiding van het onderzoek is de probleemstelling
als volgt geformuleerd:

Met welke maatregelen kan Trebbe in één jaar 300 Basiswoningen bij bestaande
relaties met nieuwbouwplannen in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en
Overijssel in opdracht verwerven?

De bestaande relaties zijn woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Op
basis van analyse van de probleemstelling zijn drie onderzoeksvragen opgesteld. Vervolgens
wordt besproken met welke strategie en met gebruik van welke methoden de data worden verzameld.

De eerste onderzoeksvraag luidt:
Wat zijn de wensen en behoeften van de bestaande relaties voor nieuwbouwplannen van rijen
2^1-kapwoningen?
Het antwoord is verkregen met de resultaten van een enquête onder de 59 bestaande
relaties. Gevraagd is naar het belang van aspecten voor nieuwbouwplannen van rij- en 2^1-
kapwoningen. De aspecten zijn gebaseerd op de marketingmix: Product, Prijs, Plaats en
Promotie. Enkele voorbeelden van aspecten zijn: het belang van gezonde woningen, de
prijs-kwaliteitverhouding van woningen, een goede begeleiding voor start nieuwbouw, het
imago van de bouwer etc.
Uit het onderzoek blijkt dat over het belang van 12 aspecten voor nieuwbouwplannen een
duidelijke uitspraak is te doen. Het betrouwbaarheidsinterval van deze uitspraken ligt tussen
een 7,3 en een 9,2. Van de beoordeling van de overige 19 aspecten is de spreiding te groot
voor een duidelijke uitspraak 13 aspecten zijn met drie of meer onvoldoendes beoordeeld. Deze aspecten bezitten in ogen
van die bestaande relaties geen toegevoegde waarde.

De tweede onderzoeksvraag is de volgende:
Op welke wijze voldoet het concept Basiswonen aan de wensen en behoeften van de
bestaande relaties voor nieuwbouwplannen van rij- en 2^1-kapwoningen?
Zeven aspecten van Basiswonen worden door alle bestaande relaties belangrijk gevonden;
het concept voldoet deels aan wat bestaande relaties belangrijk vinden. Daarnaast zijn tien
aspecten van Basiswonen met één of meer onvoldoendes beoordeeld. Trebbe dient zich te
realiseren dat deze aspecten minder belangrijk worden gevonden dan gedacht. Een
voorbeeld is het belang van een korte oplevertijd: voor zes bestaande relaties heeft dit geen
toegevoegde waarde.
Om het huidige concept te laten voldoen aan wat bestaande relaties belangrijk vinden, dient
het aanbod Basiswonen passend te worden gemaakt. Het anticiperen op zeven belangrijk
gevonden, maar ontbrekende aspecten, zorgt hier voor. Enkele voorbeelden zijn het
anticiperen op het grote belang van garantie en service na oplevering en op een goede
begeleiding na oplevering. Ondanks de norm om vanaf eind 2020 energieneutraal te bouwen, zijn de bestaande relaties
verdeeld over het belang van bouwfysische aspecten. Toch is het voor Trebbe noodzakelijk
op de steeds zwaardere bouwfysische eisen te anticiperen.

De derde en laatste onderzoeksvraag luidt:
Op welke wijze kan het concept Basiswonen vermarkt worden bij de bestaande relaties met
nieuwbouwplannen voor rij- en 2^1-kapwoningen?
De analyse van de externe omgeving beschrijft de kansen en bedreigingen in de markt.

analyse van de interne omgeving geeft de sterktes en zwaktes van Basiswonen. Een SWOTanalyse
is vervolgens met de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samengesteld.
Vanwege het zeer competitieve karakter van de woningmarkt is de strategie gericht op de
toegevoegde waarde van Basiswonen. Daartoe dienen kansen met sterktes te worden benut
zodat groei kan plaatsvinden. Het combineren van de kansen met de sterktes levert zeven
concrete initiatieven op, die op korte termijn dienen te worden genomen. Het anticiperen op
zwaktes en bedreigingen heeft tweede prioriteit.
De vier categorieën bestaande relaties verschillen van elkaar en hanteren een andere
prioritering. Dit vraagt tijdens de implementatie van de initiatieven om afstemming.
De maatregelen om naast de huidige acquisitie in één jaar 300 Basiswoningen bij bestaande
relaties met nieuwbouwplannen in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en
Overijssel in opdracht te verwerven zijn:
• Het aanbod Basiswonen aanpassen aan prioritering van bestaande relaties
• Anticiperen op de steeds zwaardere bouwfysische eisen
• Externe kansen met interne sterktes benutten door negen initiatieven
• Onderscheiden van concurrentie


De conclusie leidt tot een kwalitatieve aanvulling op de huidige acquisitie. Het handelen naar
de prioritering van bestaande relaties verandert de huidige acquisitie naar een meer
doelgerichte en afgestemde acquisitie, waarbij de eindgebruiker een grotere rol speelt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnersTrebbe te Zwolle
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk