De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Kern heeft ons gevraagd om onderzoek te verrichten naar de rol van het
Algemeen Maatschappelijk Werk (hierna afgekort met AMW) in de wijken binnen
Zwolle. De Kern doelt hiermee op de samenwerkingsrelatie die zij heeft met de
ketenpartners in de gebiedsbcheerteams. Een gebiedsbeheerteam, in het kort, is een
samenwerkingsverband ontstaan vanuit de gemeente die erop gericht is de
leefbaarheid in wijken in Zwolle te vergroten. De visie van dit
samenwerkingsverband is dat het samenbrengen van verschillende zienswijzen een
beter beeld geeft van een wijk en van wat er nodig is om signalen of problemen aan
te pakken. Het managementteam van het AMW De Kern wil graag weten welke rol
het maatschappelijk werk nu heeft binnen het gebiedsbeheerteam (hierna afgekort
met GBT). Wat is de visie van het AMW ten opzichte van de samenwerking met de partners
binnen het GBT en wat is de beeldvorming van de samenwerkingspartners ten
opzichte van het AMW?Uit ons onderzoek is gebleken dat samenwerkingspartners graag zien dat het
AMW meer outreachend gaat werken. Ook de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen maakt het noodzakelijk dat er meer outreachend wordt gewerkt6.
Steeds meer mensen hebben ondersteuning nodig. Hierbij horen vooral mensen
die behoren tot de lagere sociale economische klasse. Deze mensen behoeven
een actieve manier van benaderen want zij zullen doorgaans de reguliere weg
van hulpverlening niet vinden of willen vinden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerAMW De Kern, Zwolle
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk