De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Angst de baas?!

onderzoek naar het effect van angstmanagementtraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Angst de baas?!

onderzoek naar het effect van angstmanagementtraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht wat het effect is van de angstmanagementtraining, die binnen de Geestelijke Gezondheidszorg Eleos te Zwolle wordt aangeboden aan volwassen van de afdeling ambulante zorg.
De onderzoeksgroep bestaat uit zeven cliënten met uiteenlopende angststoornissen. De onderzoeksgroep heeft de angstmanagementtraining gevolgd in de periode januari tot en met februari 2012.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de behoefte die er ontstond binnen de instelling (Eleos) om de angstmanagementtraining te onderzoeken op het effect van de aanwezige klachten van de cliënten als gevolg van hun angststoornissen. De angstmanagementtraining wordt in zeven weken aangeboden met als doel: het leren beheersen van angst.
Om de klachten van de onderzoeksgroep te meten heeft er een voor- en nameting plaatsgevonden, zodat het effect van de training kon worden afgelezen. Hiervoor is de kwalitatieve vragenlijst, de Symptom Checklist gebruikt, die de klachten op acht verschillende dimensies weer geeft. Verder is er gebruik gemaakt van een kwalitatieve vragenlijst om de training te evalueren en om te vragen naar mogelijke andere oorzaken die hebben kunnen bijdragen aan het veranderen van de klachten. De kwalitatieve vragenlijst is door de onderzoeker zelf opgesteld en is door de onderzoeksgroep na afloop van de training ingevuld.
Na afloop van de angstmanagementtraining konden de resultaten verwerkt worden. Van alle acht dimensies en van de totaalscore is de gemiddelde score van de onderzoeksgroep berekend. De antwoorden uit de kwantitatieve vragenlijst zijn samengevat.
De resultaten van de kwantitatieve vragenlijst, de SCL-90, laten zien dat de angstmanagementtraining mogelijk effect heeft gehad op de klachten van de onderzoeksgroep. De totaalscore over de SLC-90, geeft aan dat de onderzoeksgroep vooraf gemiddelde klachten scoort en na afloop van de angstmanagementtraining zijn deze klachten gedaald naar een beneden gemiddelde score. Op de dimensies angst, depressie, somatische klachten en insufficiëntie van denken en handelen zijn de klachten afgenomen. Op de dimensies agorafobie, wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit en de dimensie hostiliteit is er geen verschil in klachten gemeten. Op de dimensie slaapproblemen zijn de klachten van de onderzoeksgroep toegenomen.
Uit de antwoorden van de kwalitatieve vragenlijst wordt duidelijk dat deze resultaten niet alleen zijn toe te schrijven aan de training maar dat er ook andere factoren hebben mee gespeeld in het veranderen van klachten. Factoren als steun van familie en/of vrienden, partner, medicijngebruik en geloof worden hier genoemd.
Ondanks een aantal kritische punten kan er gezegd worden dat de angstmanagementtraining, die bij Eleos wordt aangeboden, een positief effect heeft op de klachten van de onderzoeksgroep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersGeestelijke Gezondheidszorg Eleos te Zwolle
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk