De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken aan werk voor statushouders : thuis in Dalfsen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken aan werk voor statushouders : thuis in Dalfsen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de afgelopen jaren is er in Nederland een grote toestroom van vluchtelingen geweest. Een groot deel van deze vluchtelingen heeft een verblijfsvergunning gekregen en is daarmee statushouder geworden. Een van de vele uitdagingen waar
statushouders in hun nieuwe bestaan mee te maken hebben, is het vinden van werk. Om hen daarbij te ondersteunen hebben verschillende gemeenten specifiek
beleid ontwikkeld gericht op statushouders. Maar er is nog niet veel bekend over hoe effectief beleid op dit gebied er uit ziet. Om de kennis hierover te vergroten heeft de
Provincie Overijssel het lectoraat Sociale Innovatie van hogeschool Windesheim gevraagd hier onderzoek naar te doen. In het onderzoek ‘Werken aan werk voor statushouders’ worden de werkwijze en resultaten van vijf projecten onderzocht, waaronder dat van de gemeente Dalfsen. Het onderzoek loopt van eind 2017 tot
eind 2019. Over dit onderzoek wordt een overkoepelende rapportage geschreven, waarin ook wordt ingegaan op de bestaande kennis omtrent de arbeidstoeleiding van
statushouders. Deze rapportage betreft de situatie in Dalfsen. De dataverzameling in Dalfsen vond plaats in de periode van april 2018 tot juni 2019. Om inzicht te krijgen in de werkwijze en resultaten van het project ‘Thuis in Dalfsen’ van gemeente Dalfsen zijn documenten bestudeerd over het project, zijn 17 statushouders in de periode van april 2018 tot juni 2019 gemonitord, zijn 13 van deze statushouders geïnterviewd en zijn drie intervisiebijeenkomsten gehouden met de consulenten en loopbaancoaches die betrokken zijn bij de begeleiding van de statushouders.


Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
LectoraatSociale Innovatie
Datum2019-11
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk