De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meet de Biodex Balance System het valrisico bij

Meet de Biodex Balance System het valrisico bij

Samenvatting

Achtergrond en doel: In Nederland wordt het aantal personen met de ziekte van
Parkinson op 28.951 geschat.
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een verhoogd valrisico, wat naast
lichamelijke ook psychosociale gevolgen met zich mee kan brengen. De mini-
BESTest wordt door de Europese richtlijn als beste meetinstrument aanbevolen om
het valrisico in kaart te brengen. Er zijn geavanceerde en sensitieve
meetinstrumenten op de markt gekomen, waaronder de Biodex. Het doel van dit
onderzoek is een verband vinden tussen de Biodex en de mini-BESTest voor het
meten van het valrisico bij mensen met de ziekte van Parkinson.
Methode: Dit cross-sectioneel onderzoek is uitgevoerd in het MUMC+. Er werd
gestreefd naar twintig proefpersonen. Demografische gegevens van de
proefpersonen werden weergeven aan de hand van descriptieve statistiek. De
validiteit en een potentiële afkapwaarde van de Biodex, werd middels een viervelden
tabel berekend. Daarnaast werd de correlatie tussen beide
meetinstrumenten geanalyseerd middels Pearson’s correlatie coëfficiënt
Resultaten: Elf proefpersonen zijn geanalyseerd. De specificiteit bedroeg 1.0. De
meest sensitieve en specifieke afkapwaarde op de Biodex ligt rond een testuitslag
van 1.7 tot en met 2.1. De Pearson’s correlatie bedroeg -0.669.
Discussie: De Biodex heeft een specificiteit van 1.0. Mocht er geen valrisico
gemeten worden op de Biodex, is de kans groot dat er geen valrisico aanwezig is.
De Pearson’s correlatie coëfficiënt op de Biodex bedraagt -0.669, wat betekent dat
er een zwakke correlatie is tussen beide meetinstrumenten.
Er kan geen betrouw uitspraak gegeven worden op de onderzoeksvragen, vanwege
een beperkt aantal proefpersonen en een vroegtijdig gebruik van de armsteunen
Conclusie: Verder onderzoek dient uit te wijzen wat de validiteit is van de Biodex ten
opzichte van de mini-BESTest bij een grotere onderzoekspopulatie. En wat de
afkapwaarde in valrisico is bij mensen met de ziekte van Parkinson gemeten door
de Biodex.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2017-02-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk