De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Natuur en (water)recreatie in balans?! : effecten van water- en oeverrecreatie op de natuurwaarde van watergangen en oevers, inclusief studie naar meest passende barrière werkende oeververdedigingen

Rechten: Wageningen University & Research

Natuur en (water)recreatie in balans?! : effecten van water- en oeverrecreatie op de natuurwaarde van watergangen en oevers, inclusief studie naar meest passende barrière werkende oeververdedigingen

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

Voor het Steinerbos is een methode uitgewerkt voor de combinatie waterrecreatie en natuur. De methodes drijvende plantenbakken, natuurlijke begroeiing, damwand met plasdrasoever, houten palenrij en de drijfbalken blijken goed mogelijke oplossingen te zijn voor dit gebied. Het Steinerbos heeft namelijk niet te maken met ernstige mate van golfwerking en andere effecten door grote waterrecreatie. Des te meer moeten recreanten geweerd worden uit de natuurlijke oevers. De vijvers in het Steinerbos zijn kunstmatig aangelegd en bevatten troebel en eutroof water. Door drijvende plantenbakken als gekozen constructie en plasdrasoevers met zuiveringsvelden aan te leggen, wordt de natuurlijke situatie en waterkwaliteit tenslotte verbeterd.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingTuin- en landschapsinrichting
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk