De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Functieverandering op zijn plaats? : een analyse van functieverandering in de Achterhoek

Rechten: Wageningen University & Research

Functieverandering op zijn plaats? : een analyse van functieverandering in de Achterhoek

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

Functieverandering is een instrument om de landschappelijke kwaliteit te verbeteren door vrijkomende agrarische bebouwing te verwijderen uit het landelijk gebied. In ruil hiervoor wordt aan initiatiefnemers de mogelijkheid geboden om gebouwen te hergebruiken als woning en/of nieuwe wooneenheden te realiseren. De Achterhoekse gemeenten hebben zelf aanvullend beleid ontwikkeld met ondermeer het daadwerkelijk te slopen aantal m² oppervlak. Bovendien worden aanvullende eisen ten aanzien van landschappelijke inpassing gesteld. De sloop en landschappelijke inpassing worden ook wel verevening genoemd. Per gemeente verschilt de toepassing hiervan. Initiatiefnemers, veelal agrariërs, moeten dan ook met meer zaken rekening dan alleen met de realisatie van de wooneenheden; zoals het herstel van het historische erf en natuur- en landschapsaspecten. Ook is het in een aantal gemeenten mogelijk om, bij het niet behalen van de minimumeisen, te compenseren met bijvoorbeeld het realiseren van nieuwe natuur. Het is echter moeilijk om voor ieder project dezelfde randvoorwaarden op te stellen, omdat iedere locatie zijn specifieke eigenschappen heeft.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk