De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de waterhuishouding ter verbetering van het weidevogelhabitat in de Lithse Kooi

Rechten: Wageningen University & Research

Onderzoek naar de waterhuishouding ter verbetering van het weidevogelhabitat in de Lithse Kooi

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

De Lithse Kooi is een natuurgebied met een weidevogeldoelstelling aan de westzijde van Oss. Het gebied ligt op de oude komkleigronden van de Maas. Zowel landelijk als lokaal vertoont het aantal soorten weidevogels een negatieve trend. In deze rapportage worden maatregelen aangedragen ter verbetering van het weidevogelhabitat. Er is gekeken naar de mogelijkheden voor de verbetering van het foerageer- en voortplantingshabitat (kuikenland). Voor het verbeteren en de ontwikkeling van een kwalitatief kuikenland zal de waterkwaliteit van het ingebrachte gebiedsvreemd water verbeterd moeten worden. Vanuit de provincie is er besloten om 3 verschillende beheertypes toe te kennen aan de Lithse Kooi. Het beheertype met de grootste oppervlakte valt onder “N13.01 Vochtig weidevogelgrasland”. Daarnaast valt de eendenkooi onder het beheertype “N17.04 Eendenkooi” en als laatste ten noorden van de eenden kooi een perceel met het beheertype “N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk