De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa

Rechten: Wageningen University & Research

Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

In opdracht van De Vlinderstichting en KWR Watercycle Research Institute werd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het al dan niet toepassen van maaibeheer op (macro)nachtvlinders in beekdal Drentse Aa. Van oudsher bestaat dit beekdal uit veenvormende moerasvegetaties. Deze vegetatie met de bijbehorende levensgemeenschappen is door ontginning en ontwatering in oppervlakte en kwaliteit achteruit gegaan. Inmiddels wordt dit beekdal vernat sinds 2009 en herstellen de deelgebieden Hoge Maaden, Postweg en Oudemolen zich, waarbij de veenvormende moerassen met kleine zeggenbegroeiingen weer terugkeren.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk