De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water : beleid en mogelijkheden voor het implementeren van ‘bovenwettelijke maatregelen’ voor de agrarische sector ter bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen eutrofiëring

Rechten: Wageningen University & Research

De Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water : beleid en mogelijkheden voor het implementeren van ‘bovenwettelijke maatregelen’ voor de agrarische sector ter bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen eutrofiëring

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar de moge lijkheden om alsnog de waterkwaliteits- doelen mogelijk te maken. Hiertoe is een drietrapsanalyse uitgevoerd. In de maatregelenanalyse is onderzocht wanneer maatrege len onder de Nitraatrichtlijn of onder de Kaderrichtlijn Wa ter kunnen vallen, rekening houdend met beide moties. In de beleidsanalyse is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om maatregelen te implementeren, en in de uitvoeringsanalyse welke factoren bepalend zijn om deze maatregelen in de praktijk succesvol ten ui tvoer te brengen. Om het onderzoek af te kaderen zijn alleen die maatregelen onderzocht die van belang zijn voor de nitraat- of fosfaattoestand van het water.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand en watermanagement
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk