De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Weidevogels en bodemleven : onderzoek naar de invloed van groencompost op het bodemleven, vegetatie en de weidevogels

Rechten: Wageningen University & Research

Weidevogels en bodemleven : onderzoek naar de invloed van groencompost op het bodemleven, vegetatie en de weidevogels

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

De populatie weidevogels in Nederland is de afgelopen 20 jaar afgenomen. Deze negatieve trend geldt ook voor de populatie in Noord-Nederland. Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor de afname van de weidevogels. De hoge kuikensterfte door onder andere predatie en het gebruiken van efficiënte landbouwmachines, is een van de redenen waardoor de populaties weidevogels achteruit gaan. Door het vervangen van vaste mest door drijfmest is de voedselvoorziening (regenwormen) van de weidevogels negatief beïnvloed. Groencompost kan eventueel dienen als een alternatief als (vaste) mest. De effecten van groencompost op vegetatie, chemische bodemgegevens, bodemfauna en weidevogels, worden onderzocht in dit onderzoek. De vier onderzoeksgebieden, Earnewald, Eastermar, Langezwaag en Tirns, liggen in de provincie Friesland.. De gebieden verschillen in gebruik en in abiotische factoren. De gebieden zijn minimaal lx behandeld met groencompost. Hierbij is elk gebied opgedeeld in drie percelen waarbij de percelen ieder een ander bemestingsniveau hebben dat varieert van 0 ton, 15 ton en 30 ton bemesting per hectare. Door de verschillende bemestinghoeveelheden kan er gekeken worden of de percelen binnen een gebied onderling van elkaar verschillen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
Jaar2009
TypeAndersoortig materiaal
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk