De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Perceel inzichtelijk als basis voor precisie

Perceel inzichtelijk als basis voor precisie

Samenvatting

De Nederlandse landbouw staat onder druk door afname van beschikbare landbouwgrond en gestelde regels vanuit de overheid. Dit vraagt om nog efficiënter gebruik van nutriënten en het reduceren van emissie naar de omgeving. Precisielandbouw kan bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw door nutriënten op de juiste plaats toe te dienen. Door gerichte toediening kan er bespaard worden in het gebruik van grondstoffen, is er minder emissie naar de omgeving en blijft de bodem toch in goede conditie. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van bodemeigenschappen op zandgrond (managementklassenkaarten), zodat dit kan dienen als basis voor een beslissing op het gebied van precisielandbouw. Dit leidt tot de hoofdvraag: Hoe kan een perceelsindeling op zandgrond met managementklassen inzichtelijk worden gemaakt, zodat die kan dienen als basis voor precisie-toepassingen? Het is dus van belang op welke manier er bodemeigenschappen in kaart gebracht kunnen worden en welke bodemeigenschappen relevant zijn. Voorafgaand aan het onderzoek is geconcludeerd dat de hoogteligging van een perceel een relatie heeft met het organische stof gehalte en de zuurgraad (pH). Als deze variabelen correleren met de hoogte, zou de hoogteligging alleen voldoende moeten zijn om een managementklassenkaart te maken. Er zijn twee percelen onderzocht op basis van hoogteligging (hoogtekaart), organische stof gehalte en zuurgraad. Dit is gedaan door 50 monsters te steken per perceel en de monsters te analyseren in het laboratorium op organische stof en zuurgraad. De hoogte is per monsterpunt gemeten met een GPS-loopset. De correlatie is berekend tussen hoogteligging en organische stof gehalte van de bovengrond en hoogteligging en de zuurgraad van de bovengrond. Hieruit bleek dat er bij het ene perceel correlatie lijkt te zijn tussen de hoogteligging en organische stof en bij het andere perceel niet. Er is geen correlatie gevonden tussen de zuurgraad van de bovengrond en de hoogteligging van het perceel. De managementklassen zijn gevormd door de gegevens per monsterpunt te interpoleren door middel van de Kriging methode en dan klassen te maken door dezelfde waarden van bijvoorbeeld organische stof gehalte te groeperen. Er zijn vier typen managementklassenkaarten gemaakt en de combinatie tussen het organische stof gehalte en zuurgraad van de bovengrond blijkt de meest bruikbare kaart. Het is mogelijk om een managementklassenkaart te maken op basis van bodemeigenschappen, door een perceel eerst te onderzoeken op hoogte, organische stof gehalte en zuurgraad en die gegevens te verwerken tot een duidelijke kaart. Het is wenselijk verder onderzoek te doen naar welke methodes er zijn om een perceel in kaart te brengen en hoe bruikbaar die in de praktijk zijn.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Hadderingh Agrosupport
Datum2020-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk