De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van groenbemesters

effecten van groenbemesters als voorvrucht, op de teelt van pootaardappelen

Open access

Effecten van groenbemesters

effecten van groenbemesters als voorvrucht, op de teelt van pootaardappelen

Open access

Samenvatting

In dit onderzoek is geprobeerd een verband te vinden tussen de teelt van groenbemesters en de knolzetting van aardappelen als de aardappelen na de groenbemesters worden geteeld op hetzelfde perceel. Onderzoek hiernaar is belangrijk omdat groenbemesters een belangrijke schakel zijn in het verduurzamen van de landbouw, door dat groenbemesters kunnen zorgen voor een afname van het gebruik van kunstmest en/of bestrijdingsmiddelen. Dit onderzoek is gericht op het verband tussen stikstof in de bodem en groenbemesters. Dit is onderzocht door zeven verschillende groenbemesters in stroken naast elkaar te zaaien. Van deze stroken zijn tweemaal grondmonsters genomen en onderzocht op het stikstofgehalte. Verder is er met het rekenprogramma Ndicea onderzoek gedaan naar de mate van denitrificatie tussen de verschillende groenbemesterstroken. Na het onderwerken van de groenbemesters zijn op hetzelfde perceel aardappelen gepoot. Bij de aardappelen is eind mei de opkomst gemonitord, de knolzetting gemeten en het drogestofgehalte van de planten bepaald.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
SPNA Kollumerwaard
Datum2021-08-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk