De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomstbestendige emissiearme stalsystemen

een onderzoek naar maatregelen die zorgen voor meer zekerheid in de toekomst van emissiearme stalsystemen

Open access

Toekomstbestendige emissiearme stalsystemen

een onderzoek naar maatregelen die zorgen voor meer zekerheid in de toekomst van emissiearme stalsystemen

Open access

Samenvatting

Nederland kampt met een stikstofprobleem en om deze reden is er in 2012 een verplichting opgenomen om nieuwe melkveestallen te bouwen met een emissiearm stalsysteem. In de afgelopen jaren zijn verschillende systemen ontwikkeld. Op 7 september en 12 oktober 2022 heeft de Raad van State een streep gehaald door de vergunning voor 3 typen emissiearme vloeren die op de RAV-lijst staan. Er wordt getwijfeld aan de effectiviteit van deze stalsystemen. Er is behoefte aan zekerheid voor zowel melkveehouders als leveranciers van emissiearme stalsystemen. De metingen die worden uitgevoerd om de emissiefactor te bepalen worden uitgevoerd onder verschillende omstandigheden waardoor deze metingen minder betrouwbaar zijn. Melkveehouders zijn onbekend met de leaflet van de RAV waarin het gebruik van het systeem, waaronder het onderhoud staat beschreven. Omgevingsdiensten kunnen een bijdrage aan de effectiviteit van emissiearme stalsystemen leveren door het verplichten van een onderhoudscontract met de leverancier of een verplichting van een soort APK. Het is daarbij van belang dat de Omgevingsdiensten voldoende kennis hebben van de melkveehouderij en een begeleidende, adviserende rol innemen. Daarnaast kan de melkveehouders met voer-, management-, en huisvestingsmaatregelen de reductie van de stikstofemissie in bestaande emissiearme stallen meer in stand worden houden. Met voermaatregelen moet worden gedacht aan het beperken van eiwit in het veevoer. Minder eiwit in het veevoer zorgt voor minder stikstof. Daarnaast blijkt het sproeien van stalvloeren een groot effect te hebben op de stikstofemissie. Voldoende weidegang, mestvergisting en luchtwassers leveren ook een bijdrage aan de emissiereductie van stikstof.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-01-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk