De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grensoverschrijdend geweld in Tamaulipas grensgebied

oorzaken en gevolgen van drugsgeweld

Open access

Grensoverschrijdend geweld in Tamaulipas grensgebied

oorzaken en gevolgen van drugsgeweld

Open access

Samenvatting

Het geweld dat afkomstig is uit de georganiseerde misdaad is een significant probleem in het noorden van de staat Tamaulipas. Deze staat grenst aan de Verenigde Staten en wordt geteisterd door geweld, ontvoeringen, drugssmokkel, afpersingen en mensensmokkel. Er is weinig academisch onderzoek gedaan naar de georganiseerde misdaad en het geweld dat daarbij hoort in Noord-Tamaulipas. Om die reden wordt er in dit onderzoek verduidelijkt wat de oorzaken en gevolgen zijn van het geweld en wat de impact is van overheidsstrategieën die in het verleden zijn ingezet om dit geweld te verminderen. Uit het onderzoek blijkt dat het aanwezige geweld in Noord-Tamaulipas wordt veroorzaakt door interne machtsstrijden, armoede, geografische factoren en corruptie. Dit wordt allen versterkt door de kwetsbaarheid van de lokale bevolking. De psychologische gevolgen van dit geweld zijn zichtbaar bij de lokale bevolking in de vormen van trauma, ‘brain drain’, angst en onzekerheid. Op economisch en sociaal vlak worden de activiteiten van bedrijven verstoord, leiden de agrarische en toeristische sectoren onder het geweld, wordt het vertrouwen in de overheid en autoriteiten verminderd en worden lokale bevolkingen gefragmenteerd. De overheidsstrategieën die in het verleden zijn geïmplementeerd om het geweld dat afkomstig is uit de georganiseerde misdaad te verminderen, met name de Kingpin strategie, hebben niet geleid tot een significante vermindering van geweld of drugssmokkel in Noord-Tamaulipas. Zij hebben hierin tegen juist bijgedragen aan een toename in fragmentatie van criminele groeperingen en onderlinge rivaliteit. Politie-eenheden die betrokken zijn geweest bij deze overheidsstrategieën hebben zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en het schenden van mensenrechten. Dit heeft allen geleid tot een verdere escalatie van het geweld binnen de staat. Om dit geweld te bestrijden wordt er aanbevolen om strikte maatregelen op de korte termijn te implementeren om vanuit de Mexicaanse overheid de samenwerking met de georganiseerde misdaad tegen te gaan en het machtsmisbruik te verminderen. Het samenwerken met buitenlandse partners zoals de Verenigde Staten en Colombia is cruciaal voor het uitwisselen van belangrijke informatie om gezamenlijk preventieve acties te kunnen ondernemen om de internationale drugshandel te verzwakken. Op de lange termijn worden preventieve maatregelen zoals het investeren in het onderwijs en het bevorderen van de economische mogelijkheden voor de lokale bevolking aangeraden om de bevolking minder kwetsbaar te maken voor de druk en de rekrutering vanuit de georganiseerde misdaad. Om dit te bereiken is het opbouwen van het onderlinge vertrouwen in lokale gemeenschappen van belang.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingGeo Media & Design
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2023-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk