De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rewilding docentenhandleiding VMBO bovenbouw

biodiversiteitsherstel op schoolterreinen

Rewilding docentenhandleiding VMBO bovenbouw

biodiversiteitsherstel op schoolterreinen

Samenvatting

Dit lesmateriaal heeft tot doel de leerlingen meer bewust te maken van nut en noodzaak van biodiversiteit en zetten aan tot systeemdenken. Dit op onze schoolterreinen, in productiesystemen en in het stedelijk gebied. Leerlingen gaan deels zelf aan de slag met opdrachten binnen en buiten het schoollokaal. Het schoolterrein is hun onderzoeksgebied. Deze lessenserie heeft Leren voor Duurzame ontwikkeling (LvDO) en de Whole School Approach (WSA) als uitgangspunt voor het gebruikte didactisch model. Onderzoekend leren wordt gestimuleerd, alsmede eigen handelingsperspectief versterkt. Deze lessen zijn van toepassing in lessen Groene Productie (profielmodule 1) en Vergroening Stedelijke Omgeving (profielmodule 3), als PGP project, maar ook zijn ze zeer geschikt voor de lessen biologie (ecologie). Tevens sluit dit thema aan op diverse keuzevakken binnen het vmbo. Aanvullende trefwoorden: vegetatie, bodemdieren, nachtvlinders, inventarisatie, monitoring, onderzoekend leren, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, biologie/ecologie, Whole School Approach (WSA), Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO), vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met “Lectoraat Ecologisch Wijs, Insecten en Maatschappij” (NIOO) en Aeres Hogeschool Wageningen en de Vlinderstichting. Voor meer informatie en deelname aan het project kunt u contactop nemen met Marlies Beukenkamp via rewilding@aeres.nl. Bijbehorend lesmateriaal leerlingen: Rewilding leerlingmateriaal VMBO bovenbouw. Het bijbehorende lesmateriaal onderbouw: Biodiversiteit VMBO onderbouw.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
LectoraatEcologisch Wijs: Insecten & Maatschappij
PartnersAeres VMBO
Vlinderstichting
NIOO KNAW
Datum2023-10-10
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk