De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De belevingskwaliteit in speelplektypes

een vergelijking tussen speelmogelijkheden

Open access

De belevingskwaliteit in speelplektypes

een vergelijking tussen speelmogelijkheden

Open access

Samenvatting

Buitenspelen is essentieel voor de fysieke, sociale emotionele en mentale ontwikkeling van kinderen (Willeboordse, et al., 2022). In de afgelopen achttien jaar spelen Nederlandse kinderen echter minder buiten (Lucassen, et al., 2020). Dit komt door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verdichting van steden en de digitalisering (Lucassen, et al., 2020). Als gevolg leidt dit tot een negatieve impact op de gezondheid van Nederlandse kinderen. Hieruit komt het doel om kinderen te motiveren om langer en meer buiten te laten bewegen, spelen en socialiseren.Wetenschappers kijken voor dit doel naar de verschillende type speelruimtes, zoals de traditionele speelplekken, moderne speelplekken en avontuurlijke speelplekken (Campbell & Frost, 1985). Weinig is bekend over de belevingskwaliteit en speelgedrag van kinderen in deze speelplekken en bijhorende speelmogelijkheden (Loebach & Cox, 2020). Dit onderzoek richt zich op het speelgedrag en beleving van kinderen in deze speelplekken om te achterhalen wat kinderen motiveren om buiten te spelen. De hoofdvraag luidt als volgt: “In hoeverre zijn er verschillen tussen traditionele, moderne en avontuurlijke speelmogelijkheden”Om inzicht te krijgen in het speelgedrag en belevingskwaliteit van kinderen bij deze speelmogelijkheden zijn verschillende onderzoeksmethodes uitgevoerd. Een questionnaire is afgenomen over de belevingskwaliteit en de factoren variatie, uitdaging, sociale ontwikkeling en veiligheid bij de drie speelplektypes. Sensoren data over het speelgedrag van kinderen in een avontuurlijke speelplek is geanalyseerd en wetenschappelijke artikelen met betrekking tot dit onderwerp zijn geraadpleegd. De avontuurlijke speelplek heeft positieve belevingen ontvangen van de respondenten over de uitdaging en sociale ontwikkeling, terwijl er verdeeldheid is over de factoren variatie en veiligheid. De moderne speelplek heeft positieve belevingen ontvangen over variatie, terwijl de factoren uitdaging en veiligheid negatieve belevingen hebben ontvangen. De traditionele speelplek heeft positieve beweringen ontvangen over de sociale ontwikkeling van kinderen, terwijl de overige gegeven beweringen matig of negatief zijn over de verschillende factoren. Bij de sensorendata in de avontuurlijke speelplek is exploratief en creatief spel het meest prominent.Het onderzoek laat zien dat de avontuurlijke speelplek het meest verschilt in speelmogelijkheden met de andere speelplekken. De speelmogelijkheden in de moderne en traditionele speelplek hebben meerdere overeenkomsten. Deze resultatenen conclusies helpen met het identificeren van speelmogelijkheden met een negatieve en positieve belevingskwaliteit en kunnen toegepast worden in speelplekken om kinderente motiveren buiten te spelen. Een suggestie voor vervolgonderzoek is te kijken naar de impact en toekomstbeeld van speelplekken in de stedelijk omgeving. De stedelijke omgeving kan meerdere restricties en mogelijkheden bieden voor buitenspel.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingGeo Media & Design
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2023-08-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk