De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cyberbullying â who is to blame? who is the victim?

Open access

Cyberbullying â who is to blame? who is the victim?

Open access

Samenvatting

Afstudeeronderzoek voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam over cyberpesten onder jongeren. Uit literatuuronderzoek blijkt dat cyberpesten zowel op korte als op langere termijn nog voelbaar kan zijn. Jongeren die slachtoffer of dader van cyberpesten zijn, hebben een verhoogde kans op psychosociale problemen zoals angst, depressie, suicidale gedachten, verslavingsproblematiek en vroegtijdig schooluitval (Oâ Keeffe & Clarke-Pearson, 2011; Ybarra & Mitchell, 2004). De centrale vraag bij dit onderzoek luidt: Hoe kunnen jongerenwerkers bij Dynamo Ijburg jongeren tussen de 12 en 16 jaar die met het probleem cyberpesten te maken hebben ondersteunen? Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van de jongeren die met het probleem cyberpesten te maken hebben. Wat zijn de behoeftes van deze jongeren? En wat kunnen de jongerenwerkers van Dynamo voor hen betekenen? Om aan data te komen zijn dertien interviews afgenomen. De respondenten bestaan uit tien jongeren en drie jongerenwerkers van het jongerencentrum Dynamo. Uit de resultaten blijkt dat voor de meeste jongeren van het jongerencentrum Dynamo die betroffen zijn van cyberpesten, de pijn daarover nog voelbaar is. Het spreken erover was voor een paar respondenten heel gevoelig en emotioneel. Het pesten heeft effect gehad op het cognitieve functioneren en de fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling van hen (Hinduja & Patchin, 2008, pp. 136). Een aantal jongeren ontwikkelde al pest afhankelijke klachten. Uit mijn resultaten kwam naar voren dat slachtoffers ook daders van (cyber)pesten kunnen zijn. Verder bestaat er geen duidelijk onderscheid tussen het slachtoffer of de dader. De bevindingen uit literatuuronderzoek bevestigen dit (den Hamer, 2017; Englander & Muldowney, 2007). De jongerenwerkers behandelen (cyber)pesten incidenteel. Het komt niet vaak aan bod. Op de vraag wat de jongeren zelf zouden doen als zij jongerenwerkers zouden zijn , werd geantwoord, dat zij onder andere een workshop, lessen of voorlichting zouden geven. Dit toonde aan dat zij er wel behoefte aan hebben. Een paar jongerenwerkers hadden behoefte aan nog een voorlichting van Qpido, omdat ze vonden dat er veranderingen waren nadat Qpido een keer bij het jongerencentrum Dynamo waren geweest. Een jongerenwerker deed luchtig over het onderwerp en vond dat traditioneel pesten hetzelfde was als cyberpesten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk