De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden

Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden

Samenvatting

In een internationale vergelijkende multiple-case studie is de interprofessionele samenwerking tussen het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang onderzocht op vier locaties in vier Europese steden (Aarhus, Denemarken; Berlijn, Duitsland; Den Haag, Nederland en Stockholm, Zweden). Met behulp van sociale netwerk-analyse zijn de één-op-één-relaties tussen de professionals uit de betrokken onderwijs- en kinderopvangorganisatie in kaart gebracht. De dichtheid van de vier netwerken en de wederkerigheid van de professionele contacten lieten opvallende verschillen zien. Ook waren er significante verschillen in de tevredenheid van de betrokkenen over de huidige samenwerking. De resultaten laten zien dat de interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verschillend is georganiseerd en niet elke samenwerking lijkt even effectief. De variatie in de vier onderzochte locaties is groot en bestrijkt vrijwel het gehele continuüm van strikt gescheiden sectoren tot volledig geïntegreerde samenwerking zoals die worden onderscheiden in het theoretische model van Boon en collega’s (2004). De resultaten worden besproken met het oog op effectieve samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. -- This international, comparative, multiple-case study investigates the interprofessional cooperation between primary education and out of school hours care at four sites in four European cities (Aarhus, Denmark; Berlin, Germany; The Hague, Netherlands; and Stockholm, Sweden). Social network analysis is used to map the one-to-one relationships between the professionals involved in the education and childcare organisations. The density of the four networks and the mutuality of the professional contacts reveal striking differences. Significant differences were also found with regard to the satisfaction of those concerned with regard to the current forms of cooperation. The results indicate that interprofessional cooperation between education and childcare is organised in different ways and that not every form of cooperation appears to be equally effective. The four sites addressed in the study vary considerably and cover practically the entire continuum from strictly separated sectors to fully integrated cooperation, as distinguished in the theoretical model developed by Boon and colleagues (2004). The results are discussed with reference to effective cooperation between childcare and education.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingKenniscentrum Onderwijs en Opvoeding
LectoraatLectoraat De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding
Gepubliceerd inPedagogiek Vol. 33, Uitgave: 3, Pagina's: 209-226
Datum2013-12-01
TypeArtikel
ISSN1567-7109
DOI10.5117/PED2013.3.PLOE
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk