De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van a naar duurzaam

Van a naar duurzaam

Samenvatting

“Op een serieuze manier maar ook spelenderwijs samen met bedrijven, politici en burgers mogelijkheden voor duurzame energie verkennen”. Communicatie is heel belangrijk bij het verkrijgen van draagvlak voor de energietransitie. Om draagvlak te genereren is een proces nodig waar stakeholders, geholpen met inzicht in feiten, gefocust kunnen werken aan oplossingen. Hiervoor is binnen de Hanzehogeschool een proces ontwikkeld op basis van “serious gaming” die veel potentie heeft. Het resultaat van dit proces “the We-Energy Game” is al meer dan 350 keer gespeeld met gemeentes, energie coöperaties, bedrijven en bewoners.Vanuit meerdere sessies met de “We-Energy game” komt er een duidelijke maatschappelijke vraag naar een planningstool naar boven vanuit de vele gemeentes, instanties en bedrijven die deel hebben genomen. Een planningstool die meer duidelijkheid geeft in feitelijke gegevens, bijvoorbeeld; de totale vraag van een regio, de productie van duurzame bronnen, de kosten en de reductie van CO2 emissies. Daarom willen we binnen dit project de ontwikkelen van een planningstool genaamd “We-Energy Tool” verkennen. Binnen dit project gaan we vanuit de Hanzehogeschool Groningen samen met bedrijven, provincies, gemeentes, en lokale energie coöperaties werken aan een concept planningstool bruikbaar voor diepgaande planningssessies of voor voorlichtingsbijeenkomsten voor het verkrijgen van draagvlak. Deze Tool moet inzicht gaan geven in het ruimtelijk perspectief door gebruik te maken van Geo Information Systems (digitale landkaart) zodat duurzame energiebronnen op de kaart geplot kunnen worden en de mate van impact van die bronnen op de omgeving zichtbaar wordt (zie mok-up figuur 2). Daarbinnen kan de ontwikkelde tool van groot belang zijn binnen de gebiedsgerichte doelstelingen als bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie (RES) of de nieuw te formuleren Energie Omgevingsplannen (EOP).

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2021-01-21
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk