De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leefwereld van jongeren 10-14 jaar

eindrapportage

Open access

Leefwereld van jongeren 10-14 jaar

eindrapportage

Open access

Samenvatting

Jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar maken grote veranderingen in hun leven door. Helaas geldt niet voor iedereen dat deze veranderingen probleemloos verlopen. Voor jongeren die opgroeien in de Groningse krachtwijk (Indische Buurt en De Hoogte), geldt bijvoorbeeld dat de overgang naar het voortgezet onderwijs relatief veel problemen (spijbelen, schooluitval en ander risico- en regeloverschrijdend gedrag) met zich meebrengt. In deze eindrapportage vindt u de resultaten van de inspanningen die de werkgroep Leefwereld Jongeren 10-14 jaar het afgelopen jaar geleverd heeft om problemen in kaart te brengen en te verminderen. Meer specifiek vindt u in dit verslag een overzicht van het uitgevoerde onderzoek naar de leefwereld van jongeren die op de drempel staan om naar het voortgezet onderwijs (vo) te gaan. Vier studies zijn uitgevoerd om er achter te komen of deze jongeren goed voorbereid het vo betreden. Uit de studies blijkt dat dit niet voor alle jongeren geldt; vooral jongeren die naar het vmbo gaan weten te weinig van wat het voortgezet onderwijs ze gaat brengen en uiteindelijk kan bieden. In de discussie van de onderzoeksresultaten en in het hoofdstuk met adviezen voor de toekomst, wordt aandacht geschonken aan methoden die ingezet kunnen worden om deze ‘deficiëntie’ op te heffen. Uit het onderzoek bleek verder dat jongeren uit de laatste klassen van de basisschool nog maar weinig risicogedrag vertonen. Omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat de iets oudere jongeren wel degelijk relatief veel risicogedrag vertonen, is het verstandig in te zetten op preventie. In dit verslag wordt een methode beschreven die dit jaar bij de doelgroep met succes uitgeprobeerd is. Positieve punten en verbeterpunten van de opgezette preventiecampagne worden in dit verslag besproken. In het laatste hoofdstuk van dit verslag vindt u een overzicht met adviezen voor de toekomst. Dit zijn adviezen voor de korte termijn (voor de duur van het project Pedagogische Kracht in de Wijk) en voor de lange termijn (hetgeen ‘zou moeten gebeuren’). Om deze doelgroep succesvol ‘over te dragen’ aan het voortgezet onderwijs, dient het een en ander aangepakt te worden. De vraag hierbij is niet ‘Hoe zorgen we ervoor dat de jongeren het bij ons (Vensterschool Koorenspoor) goed doen?’, maar ‘Hoe zorgen we ervoor dat deze jongeren het straks net zo succesvol als bij ons blijven doen?’

Toon meer
OrganisatieHanze
Jaar2010
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk