De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het modelleren van nitraatuitspoeling bij ondernemers op zandgronden

adviesrapport

Het modelleren van nitraatuitspoeling bij ondernemers op zandgronden

adviesrapport

Samenvatting

AgroProeftuin de Peel, opdrachtgever van dit onderzoek, is een organisatie die vernieuwing in de agrosector van Noordoost-Brabant wil stimuleren. Hierbij werken ze in die regio nauw samen met ondernemers (agrariërs) die zich bevinden op zandgronden. AgroProeftuin de Peel constateert dat het noodzakelijk is dat inzicht geboden wordt over wat er op en in de percelen afspeelt en duidelijk wordt welke methoden ertoe kunnen leiden dat de Nitraatrichtlijn behaald wordt. Voor het creëren van inzicht wordt de NDICEA-stikstofplanner ingezet. Hiermee kan het stikstofverloop in de bodem gemodelleerd worden. De resultaten die hieruit voortkomen dienen als hulpmiddel bij het adviseren over mogelijk te treffen maatregelen. Tijdens het onderzoek zijn de percelen van vijf ondernemers aangesloten bij AgroProeftuin de Peel onderzocht met de stikstofplanner en voorzien van toelichtingen en oplossingen. Deze vijf ondernemers telen verschillende gewassen met uiteenlopende methodes. Door vijf ondernemers met verschillende teelten te onderzoeken kan een algemeen beeld afgegeven worden voor andere ondernemers. Hiermee wordt voorkomen dat de ondernemers in de toekomst strengere handhaving en eventuele sancties ontvangen voor het niet voldoen aan de Nitraatrichtlijn.

Toon meer
OrganisatieHAS Green Academy
AfdelingMilieukunde
Toegepaste Biologie
LectoraatVoedselproductie in een Circulaire Economie
PartnerAgroProeftuin de Peel
Datum2022-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk