De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Circulaire meststoffen in plantaardige teelten

Circulaire meststoffen in plantaardige teelten

Samenvatting

Poster en begeleidende audio uit de guided tour van het Open Atelier van CoE Groen op 7 december 2023 over het project Circulaire meststoffen in plantaardige teelten. Het doel van het project is om te laten zien dat circulaire meststoffen een belangrijke rol kunnen spelen In de verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. Welke bemestingsproducten gemaakt uit dierlijke mest en andere organische reststromen, zijn waardevol voor de Nederlandse akkerbouwer of tuinder? En hoe kan het gebruik hiervan in deze sectoren gestimuleerd worden? Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame ontwikkeling van toekomstbestendige kringlooplandbouw. Het project wordt uitgevoerd door een consortium van vier hogescholen die ieder een eigen regio actief zijn: van Zuid- en West-Nederland, Flevoland en de noordelijke provincies.

OrganisatieHAS Green Academy
LectoraatVoedselproductie in een Circulaire Economie
Datum2023-12-07
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk