De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie ziet mij?

Aandacht met beeldende therapie voor de verbetering van een laag zelfbeeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie ziet mij?

Aandacht met beeldende therapie voor de verbetering van een laag zelfbeeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is dat er veel leerlingen een laag zelfbeeld hebben op de school voor speciaal basisonderwijs de Triade in Wolvega, omdat er binnen het huidige onderwijsaanbod steeds minder tijd en aandacht is voor sociaal-emotionele problemen van leerlingen. De doelstelling van dit onderzoek is het effect aantonen van beeldende therapie op de verbetering van een laag zelfbeeld van één leerling op het speciaal basisonderwijs. Dit leidde tot de volgende centrale onderzoeksvraag: “In welke mate draagt beeldende therapie bij aan het verbeteren van het zelfbeeld van een leerling met een laag zelfbeeld op het speciaal basisonderwijs?”.

Onderzoeksmethode
Er is een single casestudy gedaan, volgens de systematische N=1 onderzoeksmethode. Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te verhogen, is er kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan. Daarnaast is er een observatie gedaan van de leerling in de groepssituatie voor de start van de therapie. Deze observatie en de dossiergegevens van de leerling bevestigde het lage zelfbeeld van de leerling. Het begrip zelfbeeld werd gemeten op kwantitatieve wijze via de zelfbeeldtest van Groot (2016) en op kwalitatieve wijze door het afnemen van interviews bij de leerling en haar sociale netwerk. De interventie met beeldende therapie had een korte duur van 11 weken. Er zijn geen standaardinterventies gebruikt, maar een samenstelling van interventies gericht op de verbetering van het lage zelfbeeld. De onderzoeker heeft zich hierin laten inspireren door het boek “Wat woorden niet kunnen zeggen” van Ellen Budde (2008). De therapeut wisselde een supportieve, directieve- en non-directieve houding af om aan te sluiten bij de hulpvraag en hulpbehoefte van de cliënt.

Resultaten
De kwantitatieve resultaten laten zien dat alle respondenten nauwelijks tot in lichte mate een verbetering van het lage zelfbeeld van de leerling door de beeldende therapie ervaren.
De kwalitatieve resultaten wijzen erop dat de leerling in zeer ruime mate een verbetering van het lage zelfbeeld ervaart door de beeldende therapie. De groepsleerkracht ervaart in ruime mate een verbetering van het lage zelfbeeld van de leerling door de beeldende therapie. De moeder van de leerling en de gezinscoach ervaren in ruime mate een verbetering van het lage zelfbeeld van de leerling door de beeldende therapie.

Conclusie
Als alle resultaten bij elkaar worden genomen, kan de volgende conclusie worden getrokken over het onderzoek. Beeldende therapie heeft bijgedragen tot de verbetering van het lage zelfbeeld van de leerling ‘MR’ die onderwijs volgt aan speciaal basisonderwijs de Triade in Wolvega. In de ervaring van de respondenten is het lage zelfbeeld nauwelijks tot in zeer ruime mate verbeterd. De leerling heeft de beeldende therapie als positief ervaren. De groepsleerkracht ziet een kleine, maar succesvolle verbetering van het lage zelfbeeld door de beeldende therapie. De moeder ziet een verbetering van het lage zelfbeeld door de beeldende therapie. De gezinscoach ziet dat er een mooie ontwikkeling opgang is gebracht door de beeldende therapie.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
PartnersSchool voor speciaal basisonderwijs de Triade
Datum2016-09-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk