De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek opbarstrisico

Afstudeeronderzoek opbarstrisico

Samenvatting

Tijdens dit onderzoek is getracht antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze het opbarstrisico kan worden benaderd, zodanig dat deze beter aansluit bij de werkelijke situatie. De aanleiding van dit onderzoek is de opbarstproblematiek die voornamelijk afspeelt in het westen van Nederland.Daar ligt het maaiveld van polders vaak lager dan de rivierwaterstand of het Normaal Amsterdams Peil (NAP), waardoor de stijghoogte van artesisch water dusdanig hoog ligt dat het risico op opbarsten groot is. Het opbarstrisico wordt bepaald aan de hand van de voorgeschreven methode uit de NEN 9997-1. Met deze rekenmethode wordt de neerwaartse gronddruk vergeleken met de opwaartse artesische waterdruk. Overige bodemeigenschappen worden niet meegenomen bij deze bepaling en de verwachting is dat enkele eigenschappen invloed hebben op het opbarstrisico. Het inzichtelijk maken van het werkelijke opbarstrisico en een beter begrip hiervan is van belang, zodat onnodige maatregelen en kosten bespaard kunnen worden. Dit draagt bij aan de verduurzaming van projectrealisatie in opbarstgevoelige gebieden.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerFugro
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2018-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk