De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

[Eindpresentatie project ‘Koeien en Kruiden’]

[Eindpresentatie project ‘Koeien en Kruiden’]

Samenvatting

Op 31 mei 2021 zijn de resultaten van vier jaar onderzoek naar kruidenrijk grasland gepresenteerd. Ruim 100 mensen waren online aanwezig bij de eindpresentatie van het project ‘Koeien en Kruiden’. Tijdens de bijeenkomst vertelde Anne Jansma (Hogeschool Van Hall Larenstein) over het effect van kruidenrijk grasland op de biodiversiteit. Vervolgens presenteerde Nyncke Hoekstra (Louis Bolk Instituut) de resultaten van de proef op Dairy Campus. Hier is het effect van verschillende mengsels en beheervormen onderzocht. Anthonie Stip (Vlinderstichting) prikkelde de deelnemers om eens na te denken over een andere manier van grasland maaien, namelijk het sinusbeheer (maaien met een paar biertjes op). Anne Jansma (HVHL) vertelde daarna meer over de aanleg en het beheer van kruidenrijk grasland.Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Melkveehouders ontdekken steeds meer de positieve kanten van grasland met een grote diversiteit aan kruiden, vlinderbloemigen en grassen. In het project ’Koeien en Kruiden’ hebben HVHL, het Louis Bolk Instituut en de Vlinderstichting de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar de meerwaarde van extensief beheerd kruidenrijk grasland op melkveehouderij bedrijven. Tijdens het onderzoek is veel aan voorlichting gedaan om betrokken partijen van kennis te voorzien. Dit is gedaan d.m.v. veldbijeenkomsten, studiegroepen, nieuwsbrieven en demonstraties.Uit het onderzoek wat gedaan is in het kader van het project ‘Koeien en Kruiden’ blijkt dat op kruidenrijk grasland meer grote insecten en een hogere diversiteit van bijvoorbeeld loopkevers voorkomen. Daarnaast heeft juist op intensieve bedrijven kruidenrijk gras een meerwaarde in het rantsoen. Met goed afgestemd beheer is het voor een grote groep, zowel extensieve als intensieve, melkveehouders in Nederland goed inpasbaar. Het kruidenrijke beheergras is, mits onder de juiste omstandigheden gewonnen, een goede en smakelijke structuurbron voor het vee. Zo profiteren insecten, weidevogels en koeien van kruidenrijk grasland.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
LectoraatWeidevogels
Datum2021-05-31
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk