De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loopbaan APK’s gekeurd

Samenvatting

Op 14 mei jl. vond in Nijmegen de presentatie plaats van het landelijke onderzoek “Loopbaan APK’s gekeurd” door Jos Sanders (HAN) en Jouke Post (Saxion). Noloc participeerde in klankbordgroep.
Beide onderzoekers hebben in opdracht van instituut GAK een inventarisatie gedaan van ‘Loopbaan-APK instrumenten’ in Nederland. Hier is een rapport van verschenen (dit komt in de bibliotheek wanneer het digitaal is).
De hoofdlijn van het rapport is dat er meer dan 100 verschillende instrumenten voor Loopbaan APK zijn, dat er 20 nader geanalyseerd zijn en dat er een 10tal aanbevelingen gedaan worden. Onder Loopbaan APK’s worden in dit verband ook de Ontwikkeladviezen 45+ meegekomen. De aanbevelingen zijn:

Definieer Loopbaan APK éénduidig
Loopbaan APK bestaat uit instrumenten rond persoonlijke kenmerken/eigenschappen (self-awareness) rond mogelijkheden op arbeidsmarkt (opportunity awareness)  en gesprekken met loopbaan professional.
Loopbaan APK moet actuele valide arbeidsmarktinformatie bieden
Loopbaan APK moet professionele en passende ondersteuning bieden
Loopbaan APK moet ingebed zijn in HR beleid en van beleid sociale partners
Loopbaan APK moet laagdrempelig zijn
Loopbaan APK moet veilig en onafhankelijk worden aangeboden
Loopbaan APK dient doorontwikkeld te worden met ervaren ontwikkelaars
De Loopbaan APK ontwikkeling dient gepaard te gaan met wetenschappelijk onderzoek en/of  - monitoring
Loopbaan APK werkt alleen als gebruiken beschikt over bepaalde basisvaardigheden.

Ook worden concrete suggesties gedaan voor vervolgprojecten. Zoals het verrichten van een vergelijkend onderzoek naar geode voorbeelden in het buitenland;  met netwerken van loopbaanprofessionals verkennen hoe het bestaande instrumentarium doorontwikkeld kan worden; opzetten van wetenschappelijk onderzoek naar effecten van gebruik van Loopbaan APK’s; ontwikkelen van professionaliseringstrajecten.  
Noloc participeerde bij dit onderzoek in de klankbordgroep en zal in het vervolgtraject graag opnieuw een vergelijkbare rol/positie innemen.
Lees hier het nieuwsbericht met rapport van Stichting Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Een geregelde check van je loopbaan zou heel normaal moeten zijn.
Lees hier nog het artikel Op zoek naar het ideale loopbaan- APK-instrument

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie AMA
LectoraatStrategisch Human Resource Management
Datum2019-05-01
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk