De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie GUEV 2011 - 2014

Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Evaluatie GUEV 2011 - 2014

Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Samenvatting

De Provincie Gelderland beoogt met het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014  (GUEV) de externe veiligheidssituatie in Gelderland te beheren door het treffen van concrete maatregelen ter voorkoming van knelpuntsituaties bij ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke planvorming. Daarbij wordt er bovendien naar gestreefd om voldoende capaciteit en kwaliteit bij de regio’s, gemeenten en provincie te borgen (Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014, 2010). Tijdens de uitvoeringsperiode zijn per 1 april 2013 binnen Gelderland zeven omgevingsdiensten ingericht. Deze omgevingsdiensten zijn dan ook bij de evaluatie van GUEV 2011-2014 betrokken. 
Doel van dit onderzoek is het schetsen van een beeld van wat in het programma is bereikt en daarop te reflecteren. Dit onderzoek richtte zich op twee zaken:
 

Nagaan of de geformuleerde beleidsdoelstellingen zijn bereikt;
Samen met uitvoerende partners (Provincie, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s) uitvoeren van een kritische reflectie op de behaalde resultaten.

 

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Leefomgeving
LectoraatRisicobeheersing
Datum2015-05-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk