De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociaal ondernemen

Een nieuw fenomeen, een nieuwe samenwerking

Open access

Sociaal ondernemen

Een nieuw fenomeen, een nieuwe samenwerking

Open access

Samenvatting

Het sociaal ondernemen is een nieuwe opkomende vorm van ondernemen. Bij deze vorm van ondernemen is impact op de maatschappij het belangrijkste. Het maken van winst is een ondergeschikt doel. Sociale ondernemingen in Nederland zijn opkomend en volop in ontwikkeling. Het onderzoek maakt gebruik van de Europese definitie (Social Enterprise A, 2013). Deze definitie beschrijft alle factoren van het sociaal ondernemen (hoofdstuk 1 van het onderzoeksrapport). Vanuit de onderzoeksrichting die de opdrachtgever had, is een hoofdvraag geformuleerd. Deze luidt als volgt: Welke mogelijkheden en beperkingen zien sociale ondernemingen met betrekking tot samenwerken met social work studenten van Saxion Hogeschool Enschede?
 
Voor sociale ondernemers zijn er een aantal belemmering en kansen bekend. Een belemmering is bijvoorbeeld niet stimulerende wet en regelgeving en een kans kan liggen in het samenwerken met studenten of andere partijen. De drie dimensies waar de sociale onderneming zich op moet richten zijn de marktoriëntatie, het maatschappelijke karakter en innovatie (Nicholls, 2008).
 
Campus (2005) beschrijft dat er sprake is van een lonende samenwerking wanneer beide partijen hier profijt van hebben. Hier wordt ook wel gesproken over de ruiltheorie. Als we kijken naar de theorie kan er worden gesteld dat er een lonende samenwerking kan plaatsvinden tussen sociale ondernemingen en studenten. De student brengt namelijk zijn visie en kennis waar de sociale onderneming profijt van kan hebben. De sociale ondernemingen geeft de student praktijk ervaring en kennis mee. Hierbij worden kennis en ervaringen ‘geruild’.
 
Middels dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke beperkingen en mogelijkheden de sociale ondernemingen zien ten opzichte van een samenwerking met studenten. Er is gebruik gemaakt van individuele interviews met de sociale ondernemingen. Er is gekozen voor een kwalitatief survey-onderzoek, omdat dit goed aansluit bij het inventariserende van het onderzoek.
In het onderzoek worden uitspraken gedaan over sociale ondernemingen in Twente en de Achterhoek. Dit is de populatie van het onderzoek. Uit de gehele populatie is een steekproef genomen van 15 sociale ondernemingen. De sociale ondernemingen voor de steekproef zijn gevonden doormiddel van het internet en het ‘sneeuwbaleffect’.
 
De resultaten, die zijn voortgekomen uit de interviews, zijn erg uiteenlopend. Ondanks de verscheidenheid in de resultaten springen een aantal thema’s naar voren. Deze hoofdthema’s zijn: Sociaal ondernemen, wet en regelgeving, samenwerking tussen sociale ondernemingen en social work studenten en financiën. Aan de hand van deze hoofdthema’s worden de resultaten weergegeven. In totaal zijn zes respondenten geïnterviewd.
                                                               
Een conclusie die getrokken kan worden met behulp van de resultaten is dat de respondenten positief zijn over een samenwerking met studenten. Daarnaast zijn zij ook te spreken over het integreren van sociaal ondernemingschap in het hoger beroeps onderwijs (HBO).
De gebieden waar sociale ondernemingen ondersteuning in zouden willen van studenten zijn; marketing, efficiëntie en financiën. De sociale ondernemingen zullen baat hebben bij ondersteuning op deze gebieden.   Studenten moeten vanuit Saxion voldoen aan een aantal criteria zoals proactief zijn, handelingsgericht zijn, over grenzen heen kijken, innovatief zijn, het goed samenwerken en afstemmen (bijlage 1). Deze cr

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk